MANİSA SES; RUH SİNİR HASTANESİNDE AÇIKLAMA

Facebook
Twitter
WhatsApp

SES Manisa Şube uzun zamandır taleplerimize ve istemlerimize
ciddi yanıt vermeyen Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi İdaresini
uyarmak amacıyla basın açıklaması yapmıştır. Basın açıklamasına hastane çalışanlarından
yoğunluklu olarak hemşireler olmak üzere yaklaşık 50 çalışan katılmış,
katılımcıların üyelerimiz dışından da olması oldukça olumlu bir gelişme olarak
değerlendirilmiştir.

Acil servis önünde yapılan basın açıklamasını yönetim kurulumuz adına şube
başkanımız okumuştur.


BASINA VE KAMUOYUNA 

Sendikamız, sağlık emekçilerinin çalışma ortamının
iyileştirilmesi, iş tatminlerinin arttırılması ve hasta bakımında bilimsel,
insani bir yaklaşımın öne çıkması için örgütlü olduğu işyerlerinde zaman zaman
raporlar hazırlamaktadır.

Bu çerçevede, SES Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi İşyeri
Temsilciliğimiz ve Yönetim Kurulumuz bu hastanede sorun olarak gördüğü konuları
bir rapor haline getirip bundan tam sekiz ay önce hastane idaresine sunmuştur.

Aradan geçen zaman içerisinde hastane idaresi ile defalarca
görüşülerek raporda sözü edilen sorunlar hakkında girişim talep edilmiş ancak
göstermelik bir iki uygulama dışında herhangi bir ilerleme olmamıştır.

Bu gün burada kamuoyu önünde taleplerimizi bir kez daha, yüksek
sesle haykırmak ve çözüm istemek için toplanmış bulunuyoruz. Ve buradan hastane
idaresine sesleniyoruz.

İdareler çalışanların taleplerine kulak tıkamamalı ve çözüm için
adım atmalıdırlar. Unutulmamalıdır ki bizler sağlık emekçileri olarak bu kurumlara
emeğimizi, ömrümüzü veriyoruz. Bu kurumlarda sağlık hizmeti üretirken kimi
zaman sağlığımızdan oluyoruz. Bu durumu vicdan sahibi herkes görebilir,
görmelidir.

Şimdi buradan taleplerimizi kamuoyu önünde bir kez daha
açıklıyoruz ve çözüm istiyoruz.
                              

 —Çalışanlar arasında ayrımcı uygulamalardan
vazgeçilmelidir.                             
              

—İdari tasarruflarda çalışanların öneri ve istekleri dikkate alınmalı,
çalışanların örgütleri olan sendikaların temsilcilerinin de sürece katılması
sağlanmalıdır.                                     

 —Servisler arası çalışma farkları düzeltilmeli. Çalışanlar arasında
rotasyon vb uygulamalar yine sendikaların ve çalışanların önerileri
doğrultusunda uygun bir sitem geliştirilerek
uygulanmalıdır.                                      

—Döner sermaye komisyonlarına seçim yapılırken çalışanların gönüllüğü aranmalı
ve çalışanlar arasındaki gereksiz rekabeti ortadan kaldıracak, dayanışma ve
ekip hizmeti fikrini öne çıkaracak uygulamalara
gidilmelidir.              

 —Servis sorumlularının seçimle belirlenmesi sağlanmalı, işyerinin
demokratikleştirilmesi için gereken adımlar bir an önce
atılmalıdır.                                                                       
             —Döner
sermaye dağıtım oranlarında eşitlik ve adalet gözetilmeli ve çalışanlar
arasında rekabeti değil dayanışmayı gözeten ekip ruhu
oluşturulmalıdır.                                           
 

—Çalışanlarda
katılımcılık özendirilmeli, fikirleri alınmalı ve çalışanların kendi örgütleri
olan sendikaların her konuda aktif katılımı
sağlanmalıdır.          
                       
                       

—Hastane çalışanlarına günlük mesai ile ilgili zorlayıcı davranış tarzından
vazgeçilmeli. Kamusal bir hizmet olan sağlık hizmeti üretiminde bulunan
çalışanların çocukları ve ailesel durumları göz önüne alınmalıdır. 
                  
           
—Çalışanlar arasında mesleki farklar ortadan kaldırılmalı ve bütün çalışanlara
insani bir yaklaşımla daha anlayışlı davranma yolu seçilmelidir.
     
                                              

—Hastanede bayan çalışan sayısının çok olması da kreş ihtiyacını ortaya
koymaktadır. Bu nedenle hastane çalışanlarının yararlanabileceği, ücretsiz,
nitelikli çocuk bakım evi ihtiyacı bir an önce giderilmelidir.  

Sendikamız, geçmişte olduğu gibi bu günde, çalışanların talepleri
ile ilgili beklentileri ortaya koymak ve bu talepler karşılanıncaya kadar
mücadele etmek konusunda kararlıdır.     Taleplerimizin dikkate
alınmaması, diyalog yollarının kapalı tutulması veya bu güne kadar olduğu gibi
oyalayıcı bir tutum içerisinde olunmaya devam edilmesi durumunda en demokratik,
meşru eylemlerimizin süreceği bilinmelidir. 

Bu gün burada bir kez daha ortaya koyduğumuz talepler, bu hastane
çalışanlarının beklentileridir. Hastane idaresinin bu basın açıklamasından
sonra adım atmasını beklediğimizi, umduğumuzu, umut ettiğimizi kamuoyuna saygı
ile duyuruyoruz. 

YAŞASIN SENDİKAL MÜCADELEMİZ. 

Yönetim Kurulu Adına

Zeynel Abidin
KAPLAN                                

                                                     Şube Başkanı

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]