14.06.2010 tarihinde
saat 10.00 da 90 hemşire, 60 hastabakıcı toplam 150 sağlık işçisi hizmet alım
ihalesi 15 dev sağlık iş işçisinin ihale salonlarının kapılarını tutarak
taşeron firmaların ihalenin yapılacağı yere almayarak ihalenin iptal edilmesini
sağladı.

Saat 9.30, 15 Dev-Sağlık İş üyesi ihale salonunu işgal
ederek sloganlar eşliğinde firmaların ihale salonuna girmesini engelledi.
İçerde ‘Rektöre kul taşerona köle olmayacağız, bu ihale burada yapılmayacak,
taşeron defol hastane bizimdir, insanca yaşamak istiyoruz, biz haklıyız biz
kazanacağız’ sloganlarıyla direnirken dışarıda 50 SES ve Dev-Sağlık İş’ten
işçilerde bu eyleme destek verdiler. 
Yarım saat sonra güvenlik şefi Başhekimin “bu eylemin burada bitirilmesi
talimatı verdiğini ve işçilerin burayı terk edip dışarıda eylemlerine devam
etmesi gerektiğini” bildirdi. Direnişteki işçiler “bunu kabul etmeyeceklerini
ihale iptal edilmeden burayı terk etmeyeceklerini Başhekime bildirilmesini”
söylediler.

Yarım saat sonra Başhekim eylem yerine gelerek işçilerle
görüşmek istedi. Başhekimle görüşen işçiler “Çalışma Bakanlığı kararı ile
hastanemizde yapılan ihalelerin hukuksuz olduğu ve bizlerin işbaşı yaptığımız tarihten
itibaren üniversite işçileri olduğumuz belgelendi. Buna rağmen halen hastanemizde
ihale yapılmak isteniyor bu ihale iptal edilmeden burayı terk etmeyeceğiz”  diyerek Başhekimin bu ihaleyi derhal iptal
etmesini istedi. Başhekim bunun üzerine işçilere “ihalenin iptal olduğunu”
bildirdi. Fakat bunun yeterli bir açıklama olarak görmeyen işçiler bunu
yalnızca kendilerine değil dışarıdaki ihaleye girmek isteyen taşeron firmalarda
duyurulmasını istediler. Başhekim dışarı çıkarak firmalara bu ihalenin iptal
edildiğini söyledi. İşçiler açıklamayı duymaları ve ihaleye girecek olan
taşeron firmaların dağıldığını görünce eylem alanından topluca alkışlarla
temsilciliğe yürüyerek eylemlerini sonlandırdılar.

 


  

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]