NÖBET SÜRELERİ DÖNER SERMAYE ÖDEMELERİNE YANSITILACAK

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sendikamız
tarafından 19.6.2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Kurum ve
Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin değişik

4. maddesinin (o) bendinde yer alan “nöbet
tutulan süreler hariç olmak üzere” ibaresinin iptali için dava açılmış,
Danıştay 11. Dairesi yürütmenin durdurulması istemini reddetmiştir. Daha sonra
başka bir sendikanın aynı bendin iptaline ilişkin açtığı davada Danıştay İdari
Dava Daireleri Kurulu yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. (2009/835 YD.
İtiraz No, 25.2.2010)

 Buna göre;

 Karar yürütmenin
durdurulması kararıdır. Yargılama halen devam etmektedir. Ancak karar
tarihinden itibaren, yargılama sonuna kadar, Sağlık Personeline nöbet tuttuğu
süreler için döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılacaktır. Yargılama
sonunda mahkeme dava konusu bendin iptaline karar verirse, yargılamanın bitiminden
sonra da döner sermaye ek ödemeleri yapılmaya devam edilecektir.

 Mahkeme kararları
verildiği tarihten itibaren geçerli olduğundan bu karar da 25.02.2010
tarihinden sonrası için hüküm ifade etmektedir. Bu nedenle bu tarihten öncesi
için geriye dönük ödemelerin talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır. 25.02.2010
tarihinden sonra yapılacak ek ödemeler için şu anda dava açılmasına gerek
yoktur. Sağlık Bakanlığı kısa bir vakitte, ek ödemeleri re’sen (kendiliğinden)
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]