Genel Başkanımız Bedriye YORGUNUN ‘da
katıldığı 1. Diyarbakır Uluslararası işçi filmleri festivali 19–26 Mayıs 2010
tarihleri arasında bir dizi etkinlik gerçekleştirecektir. 19 Mayıs 2010’da
Genel Başkanımızla birlikte festival yürüyüşüne katılıp açılış gezisinde de
konuşma yapılmıştır. 20 Mayıs 2010 günü 
“güvencesizlik: nedenleri, sonuçları” adlı panel düzenlenmiştir Genel
Başkanımız panelist olarak katkı sunmuştur. Bununla birlikte kentimizin değişik
kültür merkezlerinde festival bitimine kadar emek mücadelesini anlatan filmler
gösterilecektir.


 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]