İŞ KAZALARI ve İŞÇİ
ÖLÜMLERİ KADER DEĞİLDİR

 Zonguldak Karadon’da meydana gelen grizu patlamasında yerin 540 metre altında mahsur
kalan 30 işçiye ne yazık ki 3 üç gündür ulaşılamamıştır.

 Aslında bu kaza geliyorum demiştir. Önce Bursa’da ardından
Balıkesir’de kömür ocaklarında meydana gelen grizu patlamaları ve göçükler bu
kazanın habercisi olmasına rağmen olaylar unutturulmuştur.

 Ülkemiz iş kazalarında Avrupa’da birinci, Dünya’da 3.
sıradadır. Bu yüz kızartıcı bir tablodur. Bu tablodan ders çıkarmak, gerekli
önlemleri almak gerekirken tam aksine işçi sağlığı ve iş güvenliğini
taşeronlaştıran, önemsizleştiren yasalar yönetmelikler çıkarılmıştır.

Bu nedenle bu kazalar, bu ölümler kader değildir. AKP
iktidarı işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında emekçilerin kazanımlarını birer
birer yok etmektedir. Son çıkarılan ve Danıştay’ca geçen hafta yürütmesi
durdurulan işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği bunun en güzel kanıtıdır.

 Değerli Basın Emekçileri;

 Toplumun sağlık hakkını yok sayan, sağlığı hak olmaktan
çıkartan bir anlayış doğal olarak işçi sağlığını ve iş güvenliğini de
önemsemeyecektir.

 Ancak burada görev sendikalara, demokratik kitle örgütlerine
ve emekçilere düşmektedir. Sendikalar, emekçiler iş kazalarının, işçi
ölümlerinin bir kader olmadığını haykırmalıdır. İşçinin yaşam hakkını
savunmayan bir sendikal anlayışın işçiye, emekçiye vereceği hiçbir şey yoktur.

Biz SES Eskişehir Şubesi olarak madenci ölümlerinin bile tek
başına 26 Mayıs grevi için yeter koşul olduğunu düşünüyor, sendikaları
emekçilerin yaşam hakkını savunmaya ve bunun gereğini yapmaya davet ediyoruz.

   

                                                        
                                                                 Bülent
Nazım YILMAZ

SES Eskişehir Şube
Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]