Kamu emekçileri 26 Mayıs’ta tüm Türkiye’de üretimden gelen
gücünü kullanarak iş bıraktı.

 ANKARA
Saat 11.00e doğru işyerlerinden gelen sağlık ve sosyal
hizmet emekçileri İbni Sina hastanesi önünde toplandılar. Burada SES Ankara
Şube Başkanı ve Genel Başkanı’nın yaptığı açıklamadan sonra genel toplanma yeri
olan Ziya Gökalp Caddesine kadar alkışlar, sloganlarla ve zaman zaman bildiri
dağıtarak yürüdüler. Ziya Gökalp caddesinde KESK’e bağlı diğer sendikalar ve
kitle örgütü ve siyasi partilerle buluştular. Eylem KESK Ankara şubeler
Platformu dönem sözcüsü, KESK Genel Sekreteri ve Genel-İş Genel Sekreteri’nin
yaptığı konuşmalardan sonra sona erdi.

 BATMAN
KESK şubeler Platformu olarak 1 günlük grev kararı
uygulandı. Bu anlamda Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesinde %100’lük
bir katılım diğer işkollarında ise Grev başarılı bir şekilde hayata geçirilmiştir.
SES olarak saat 11.00’da Kadın Doğum Hastanesinde toplandıktan sonra 11.30
civarında sanat sokağına doğru yürüyüşe geçildi. Yürüyüş esnasında polis
engellemeye çalıştı ama yürüyüş korteji taviz vermedi. Daha sonra sanat
sokağına gelindikten sonra basın açıklaması okundu. Eylem esnasında Barış,
Demokrasi ve Emek eksenli sloganlarla birlikte ayrıca Muğla’da faşist ve gerici
güçler tarafından katledilen Şerzan KURT’a yönelik sloganlar atıldı.
Açıklamadan sonra toplanan kitle toplu bir şekilde Şerzan KURT için açılan
taziye çadırına ziyarette bulunuldu.

DİYARBAKIR
26 Mayıs iş bırakma grevine ilişkin şubemiz eylemini gerçekleştirmiş.
KESK olarak da öğlen arası kitlesel olarak alan eylemi gerçekleştirilmiştir.
Basın açıklamasıyla alan eylemselliği sona ermiştir.

KONYA
KESK Konya şubeler platformuna bağlı sendikalarımıza
yaklaşık 90 kişi iş bırakarak Türkiye genelinde yapılmakta olan Grev’e destek
verdiler. Saat 11.00 de Eğitim Sen önünde toplanarak 12.00 de Basın Açıklaması gerçekleştirildi.
Saat 13.00 de DİSK’in yaptığı Basın açıklamasına KESK Şubeler Platformu üyeleri
de katılarak destek sundular.

MERSİN
26 Mayıs 2010 Çarşamba günü sabah saat 07.00 itibari ile sendika
yönetimi ve işyeri temsilcileri olarak hastaneler dolaşılıp, halka ve sağlık
emekçilerine bildiri dağıtılarak grev çağrısı yapılmıştır. Saat 10.30 da Toros
Devlet Hastanesinde toplanarak 40 yaşında işten atılan işçiler ile birlikte
sloganlar eşliğinde istasyona yürünmüştür. İstasyonda diğer KESK üyeleri ve
Mersin Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri ile buluşularak İstiklal Caddesi
ve Hastane Caddesi takip edilerek AKP il binası önüne gelinmiş ve KESK dönem
sözcüsü BES Şube başkanı Yusuf Kaya tarafından okunan basın açıklaması ardından
halaylar ve sloganlar ile eylem tamamlanmıştır. Eyleme 3000 kamu emekçisi
katılmıştır. Eyleme Kamu-Sen, Türk İş katılmamıştır. DİSK’e bağlı Genel İş ve
Dev Sağlık İş katılmıştır. İş bırakma oranı düşüktü. Eğitim Sen’in katılımı yüksekti.
SES 200 kişi ile katılmıştır.

VAN
Van KESK Şubeler Platformu ve DİSK Genel-İş
Sendikası olarak sendika binamızdan sanat sokağına yaklaşık 1500 kişinin
katılımıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Ardından Sanat Sokağında basın
açıklaması ve 5 dakikalık oturma eylemi yapıldıktan sonra eylem sonlandırıldı
 

                                                                     Fotoğraf Galerisi için TIKLAYINIZ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]