VEKİL EBE VE HEMŞİRELERLE İLGİLİ MÜCADELEMİZ SONUÇ VERDİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Bilindiği
gibi uzun bir dönemdir sendikamız vekil ebe ve hemşirelerin mali, özlük ve
sendikal hakları için mücadele yürütmektedir. Bu çerçevede zaman zaman hukuki
zaman zaman da alan eylemlikleri ile vekil olarak çalışan ebe ve hemşirelerin
hakları için girişimlerde bulunduk.

Sendika üyeliğinin yasal olmadığı
belirtilse de 2008 yılında 6. dönem 1. MTK mızın kararı doğrultusunda vekil
olarak çalışan iş arkadaşlarımızı sendikamızda örgütlemeye başladık. Adana’da
işten çıkarılmaya çalışılan vekil ebe ve hemşirelerle birlikte Adana Şubemiz uzun
süreli eylemler hayata geçirdi.

                Vekil
ebe ve hemşirelerin döner sermayeden ek ödeme almasını sağlayan ilk dava
sendikamız hukuk bürosu tarafından açılmıştır. Nitekim Danıştay 11. Dairesinin
2008/4777 E sayılı ve 30.06.2008 tarihli yürütmeyi durdurma kararı ile vekil ebe
ve hemşireler döner sermaye alabilmek için bireysel dava açarak bu hakkı elde
edebilmişlerdir. Bu kararda da sendikamız avukatının ismi açıkça yer
almaktadır. Başlangıçta vekil ebe ve hemşirelerle ilgili sendika üyeliği konusu
tereddütlü olduğundan, doğrudan doğruya sendika adına bir dava açılmamıştır.
Bugüne kadar da 250 civarında vekil olarak çalışan arkadaşımızın sendikamız
hukuk bürosu tarafından davası yürütülmüştür.

                Vekil
ebe ve hemşirelerin senelik izin, mazeret izni, doğum izni gibi izin haklarından
devlet memurları gibi yararlandırılması ile ilgili olarak da sendikamız hukuk
bürosu tarafından açılmış ve kazanılmış davalar  bulunmaktadır.

                Vekil
ebe ve hemşirelerin sendikamıza üye olabilmesiyle ilgili olarak Kayseri İdare
Mahkemesine açmış olduğumuz dava da devam etmektedir.

                Bu
süreçte vekil ebe ve hemşirelerin sendika üyesi olabilmesi ile ilgili olarak
yapılan girişimler sonucunda Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’nın Sağlık
Bankalığına yazmış olduğu olumlu görüş yazısı da bulunmaktadır.

           Fiili
olarak başlatmış olduğumuz üyeleme çalışmasını bu çerçevede devam ettireceğiz.   

               

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]