İllerde hastane bahçelerinde yapılan referandumda “Hastane
Birliklerine Hayır” sesleri yükseliyor. Yarın illerden gelen sonuçlar sağlık
bakanlığı önüne kurulacak Sağlık Kürsüsünde
açıklanacaktır. İllerden haberler ve görüntüleri yayınlıyoruz.

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ
YASASINA  % 98,5 HAYIR

 Adana’da kamu yönetiminden sorumlu mülki amirler ile bazı İl
Sağlık Müdürleri ve hastane yöneticileri son derece meşru ve yasal olan
çalışmalarımıza tahammül gösteremeyerek Türkiye’nin bazı bölgelerinde engeller
çıkardılar. Çalışma yapan arkadaşlarımızı tehdit ettiler, Kolluk güçlerini de
devreye sokarak yıldırmaya çalıştılar. Adana’da da Başbakanlığın 2010 / 2
sayılı genelgesini hiçe sayarak Numune Hastanesi’nde 9 Nisan 2010 Cuma günü
hastane yönetimi, emirlerindeki özel güvenlik elemanları ile engelleyemedikleri
etkinliğimize Emniyet Müdürlüğü aracılığı ile engel olmaya çalışmış,
üyelerimizin kararlı tavırları nedeniyle Referandum devam ettirilmiştir. Ancak Kabahatler
Kanunu uyarınca “hastane içinde
sendikacılık yaptığımız”
gerekçesi ile para cezaları kesilmek üzere kimlik
tespitlerimiz yapılmıştır. Bu açıklamamızın; Başbakanının genelgesini tanımayan
Adana Valiliğine karşı bir suç duyurusu olarak da algılanmasını talep ediyoruz.

Tüm bu baskı politikalarına karşın İlimizde Referandum büyük
bir başarı ile sonuçlandırılmış ve 4.300 kişi bu referandumda oy kullanmıştır. Oy kullananların %98.5’i Kamu Hastane
Birlikleri’ne HAYIR
oyu verirken, %1.5
gibi bir EVET
oyu kullanılmıştır.        
 


 

 

 
 

ANTALYA

İlimizde 05-14 Nisan 2010 tarihleri arasında yapılan
referandumun sonuçlarını halkımıza ve çalışanlara duyurmak için saat 13:00 de
şubemizde basın toplantısı yapıldı.
Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı’yla ilgili Referandum
çalışmamızda ilimizde kurulan sandıklardan çıkan toplam oy sayısı  4776 ‘dır. 4752 si Kamu Hastane Birlikleri
Yasa Tasarısına HAYIR oyu kullanmıştır, 24’ü EVET oyu kullanmıştır.

 

 

 


GAZİANTEP

 Devlet hastanelerinde yemekhanelerin önünde öğle arası yemek
saatlerinde açtığımız referandum sandığında toplam 900 oy kullanıldı. Bu
oyların 9’u bu yasaya” evet”, 891 oy bu yasaya “hayır” oyu kullanıldı.

 

 

KIRKLARELİ

7 Nisan 2010 tarihinde Kırklareli Devlet Hastanesinde 9
Nisan 2010 tarihinde Lüleburgaz Devlet Hastanesin de KHB yasa tasarına karşı
Referandum sandıkları kuruldu. Kurulan sandıklarda toplam 1460 oy kullanıldı
kullanılan oyların 1459 tanesi Hayır 1
tanesi evet olarak çıkmıştır.

10 Nisan 2010 tarihinde şube binamızda Kırklareli Tabip
odası yöneticileri ile birlikte, referandum sonuçları Basına ve kamuoyuna
açıklanmıştır.

 

 


 

 


MERSİN

Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısının geri çektirilmesi
için Türkiye’nin bütün şehirlerinde olmak üzere Mersin’de de halkımızın önüne
referandum sandıkları koyduk. Mersin’de 5 Nisan – 13 Nisan 2010 tarihleri
arasında Toros Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesi, Üniversite Hastanesi, Defterdarlık ve Taşbina önlerinde
yapmış olduğumuz referandum sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

 

   
                                                                  Kullanılan Oy             Hayır                                        Evet

 1 Nolu Sandık Toros
Devlet Hastanesi                       3045                     3021                                       24

 2 Nolu Sandık Devlet
Hastanesi                                   2245                          2220                                  25

 3 Nolu Sandık Tıp
Fakültesi Hastanesi                         568                           566                                      2

 4 Nolu Sandık Kadın
Doğ Ve Çoc. Hast                        215                           213                                      2

 5 Nolu Sandık (Halkevi)                                                     225                          223                                      2

 6 Nolu Sandık (BES)                                                         292                            289                                    3

  Toplam Oy                                                                          6590   
               :6532                                      58

 

Bu sonuçlara göre % 99,12 Mersin Halkı bu yasayı kabul
etmemektedir

 

 

 


 

 


NİĞDE

Bu gün saat 11.00 ile 16.00 arasında ülke genelinde eş
zamanlı olarak yapılan referandum sandıklarından Niğde den de büyük çoğunlukla
HAYIR çıktı. Toplan 1176 kişinin OY kullandığı sandıklardan sadece 3 tane EVET oyu
çıktı. Bu da demek oluyor ki halkın özgür iradesi kamu hastane birlikleri
yasasıyla sağlık hizmetlerinin paralı hale gelmesini istemiyor. Sağlığın
kamusal bir hizmet olarak finansmanını genel bütçeden karşılanmasını istiyor.

 

 


SAMSUN

Mehmet Aydın
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi önünde 08-13 Nisan
tarihleri arasında referandum sandıkları açılarak Hastane Birlikleri Yasa
tasarısı ile ilgili kullanılan oyların 14 Nisan Çarşamba günü M. Aydın Eğt. Ve
Arş. Hastanesi önünde yapılan basın açıklaması ile basına ve kamuoyuna duyuruldu.
SES Samsun Şube Başkanı Süleyman BAL 1121 oy kullanıldığını HAYIR diyen kişi
sayısının 1116, EVET diyen kişi sayısının 5 kişi olduğunu belirterek sonuçları
açıkladı.

 SES Genel
Başkanı Bedriye YORGUN KHB Yasa Tasarısının gizli bir özelleştirme olduğunu,
“bu tasarı ile yapılmak istenenin sağlık hakkının gaspı olacağını, devlet
hastanelerinin ticari işletmelere çevrilme tasarısı olduğunu bu tasarı ile
devlet hastanelerinin 80 parçaya ayrılıp özel hukuk hükümlerine tabi ticari
işletmelere çevrilecek, devlet memuru olan sağlık çalışanlarının tayini
görevlendirilmesi dahil tüm yönetim özel sözleşmelere göre çalışacak genel
sekreterlere devredilecek” dedi. 150 kişilik bir katılım sağlandı.

 

 


ŞİŞLİ

 İstanbul’da yapılan referandum sonuçları bugün Okmeydanı
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oturma eylemi ve basın açıklamasıyla kamuoyuna
açıklandı.

 Şubemiz genelinde 3049 (940 çalışan, 2109 halk) oy toplandı.

               


 

 

 


 


 


YALOVA’DA HASTANE
BİRLİKLERİ EĞİTİMİ YAPILDI

Yalova SES il temsilciliği  Yalova Devlet Hastanesinde
İstanbul TTB ile birlikte kamu hastaneleri birlikleri yasası hakkında eğitim
düzenledi.  SES Yalova temsilcisi Nezaket Ünal ve TTB temsilcisi
Osman Öztürk’ün birlikte yaptıkları sunuma çalışanların ilgisi büyük oldu.
İdari kadronun hazır kıta eğitimde yer alması ve eğitimin soru cevap bölümünde
idari kadrodan yoğun gelen sorular ve bilgi almak eğilimi dikkati çekti.

 
 

BATMAN

KHB yasa
tasarısına yönelik ilimizde kurulan sandıkların sonuçları kamuoyuyla paylaşmak
için Eğitim-Sen Batman Şubesinde tüm basının katılımıyla yapıldı. Sonuçlar
kamuoyuna sunuldu.

 

 


 


ESKİŞEHİR

Eskişehir Devlet Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve
Adalarda yapılan referanduma halk ve sağlık çalışanları büyük ilgi gösterdi. Kısa
sürede 5025 kişi oy kullandı. Bunların içinden sadece 11 kişi kamu hastane
birlikleri yasasını onayladı, 5014 kişi bu yasayı kabul etmedi.

 

 


 

 

 


 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]