DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ NİÇİN SİLAHLA TEHDİT EDİYOR?

Facebook
Twitter
WhatsApp

AKP iktidara geldiğinden bu yana büyük bir iştahla kamu
mallarını yandaşlarına peşkeş çekmeye ve talan etmeye çalışıyor. Bunu yaparken
de sanki bir reform yapıyormuş, kamu yararına davranıyormuş süsü veriyor.
“Sağlıkta
dönüşüm” adı altında bütün bir sağlık sistemini çökertmeye çalışanların asıl
niyetlerinin hastanelerin binaları ve bahçelerini rant alanlarına dönüştürmek
olduğu anlaşılıyor. Son olarak Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesinin
kapatılmak istenmesi adeta bardağı taşıran son damladır.

 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yaşlı ve
kronik hastaların özel merkezlere nakledilerek hızla boşaltılmaya çalışılması
(Bu hastanenin 550
000 metrekare çok değerli arsasının olduğu
bilinmektedir), Heybeliada sanatoryumunun kapatılması, İstanbul Lepra
hastanesinin kapatılması, Ankara Ulus Çocuk Merkezinin kapatılması, Erzurum’un
merkezi bir yerinde bulunan Aziziye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin
kapatılması, Konya Çocuk Yetiştirme Yurdu ve lojmanlarının şehir dışına
taşınarak merkezde bulunan taşınmazlarının satılması, Zonguldak’ta çocuk
yuvasının kapatılması AKP Hükümeti ve onun Bakanının icraatlarından yalnızca
birkaçıdır.

 Son olarak Diyarbakır Göğüs Hastanesinin kapatılması ve buna
tepki gösteren sendikamız ve diğer DKÖ yöneticilerinin İl Sağlık Müdürü
tarafından silahla tehdit edilmesi sağlığın yönetiminden sorumlu olanların
nasıl bir gözü dönmüşlük içerisinde olduğunu göstermektedir. Bu gözü
dönmüşlüğün ve pervasızlığın bugünlerde Meclis Plan Bütçe Komisyonundan büyük
bir hızla geçirilmeye çalışılan “Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı” ile ne
kadar büyük boyutlara ulaştığı anlaşılmaktadır. Çünkü bu yasa ile gruplar
halinde birleştirilerek işletme haline getirilecek hastanelerin arsa ve
arazileri ile zamanla işlevsiz ve kar edemez hale getirilecek binaları hazineye
devredilecektir. Hazine Taşınmazlarının TOKİ marifeti ile nasıl rant alanlarına
dönüştürüldüğüne bütün kamuoyu tanıktır.

 Diyarbakır İl Sağlık Müdürünün “karşı çıkanı vururum ha”
dercesine tehditler savurması sağlıkta gelinen aşamanın vahametini
göstermektedir. Ancak bu tehditlerin en azından sendikamız açısından nafile
olduğunun bilinmesini istiyoruz. Bizler bu oyunun farkındayız. Elimizdeki tüm
olanaklarla bu uygulamaları kamuoyuna deşifre etmeye devam edeceğiz. Diyarbakır
İl Sağlık Müdürü hakkında suç duyurunda bulunuyoruz; daha önceki hastanelerde
yaşanılan idare kaynaklı olaylarda soruşturma izni verilmeyerek idarecilerin
korunduğunu bilmemize rağmen biz soruşturmayı açtık. Kararı da kamuoyuna ve
halkımıza bırakıyoruz. 19.03.2010

                                                                                                                                                                                     SES GENEL MERKEZİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]