7 Nisan 2010 Çarşamba günü Sivas’ta ve başka illerde, 8
Nisan Perşembe günü Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde ve İstanbul’da, 9 Nisan
Cuma günü Adana’da KHB yasasına ilişkin başlattığımız referandumu engellemeye yönelik
baskılar yaşanıyor.

Balıkesir İli Ayvalık İlçesi Devlet Hastanesi bahçesinde
Kamu Hastane Birlikleri Yasasına yönelik yöneticilerimizin kurmak istediği
referandum sandığına hastane başhekimi karşı çıkmıştır. Kaymakamlık tarafından
gönderildiğini bildiren sivil polisler, referandum sandıklarımıza el koymuştur.

Bakırköy
Şubemiz tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kurulan referandum
sandıklarımız hastane idaresinin istemi ile hastaneye gelen güvenlik güçleri
tarafından engellemeye çalışılmıştır. Ancak yönetici ve üyelerimizin kararlı
tutumlarıyla demokratik ve yasal hakkımız olan sendikal faaliyetler
sürdürülmüş, oy kullandırılmaya devam edilmiştir.

 

Adana
Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan referandum sandığımız
idareciler tarafından güvenlik güçleri çağrılarak engel olunmaya çalışılmıştır.
Burada da yönetici ve üyelerimizin kararlı tutumları ile baskılar boşa
çıkarılmış ve referandum devam ettirilmiştir.

Demokratik anayasa tartışmalarının yapıldığı ve halka referanduma
götürüleceğinin tartışıldığı bir dönemde; AKP’nin sağlık politikalarını
referandumla halka ve emekçilere soran sendikamıza yönelik engelleme ve
antidemokratik tutumlar hükümetin samimiyetinin açığa çıkarılması noktasında
turnusol görevi taşımaktadır.

Bu antidemokratik uygulamalar AKP hükümeti ve Sağlık Bakanlığından bağımsız
yapılmamaktadır. Sendikal faaliyetlerimize yönelik antidemokratik tutumlar
mücadelemizi asla engelleyemeyecektir.

SES’in ve KESK’in tarihi baskılarla mücadele tarihidir.
Aynı zamanda baskılara karşı açığa çıkardığı mücadele ve direnme geleneği ile
Türkiye demokrasi mücadelesi tarihinde saygın bir yer edinen köklü bir sendikal
hareketiz. Bu antidemokratik tutumlara karşıda her türlü demokratik ve hukuksal
mücadeleyi yürütmekten geri durmayacağımızın bilinmesini isteriz. 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]