Sendikamız 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı resmi gazetede
yayınlanan Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğin katkı katılım
payları ile ilgili maddelerinin yürütmesinin durdurulması için dava
açmıştı. 

Danıştay 6. madde de yer alan
Aile Hekimliği Muayenesinden 2 lira alınmasına ilişkin hükmün yürürlüğünü
durdurmuştur. Diğer maddelerde ise esastan görüşme devam etmektedir.

 

Mahkeme kararı,

 

 

 Sayfa 1>>>           Sayfa 2>>>         Sayfa 3>>>            Sayfa 4>>>               Sayfa 5>>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]