15.12.2009 tarihinde Karabük Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün
11.12.2009 tarih ve 12570 sayılı yazısı ekindeki Sağlık Bakanlığı Tedavi
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 31.07.2009 tarih ve 30486 sayılı yazısı ile
Karabük Devlet Hastanesi ile Şirinevler Devlet Hastanesinin birleştirilerek,


Karabük Devlet Hastanesi adı altında hizmetlerin yürütülmesine dair işlemin
iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemi ile açtığımız davada YÜRÜTMENİN
DURDURULMASI talebimiz KABUL EDİLMİŞTİR.

 ANKARA 2. İDARE
MAHKEMESİ 2009/1819 E. Sayılı 17.03.2010 tarihli kararı;

 Sayfa 1>>>                                Sayfa 2>>>                             Sayfa 3>>>

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]