“YILAN”IN BAŞI KÜÇÜKKENEZİLİR!

Yine bir 23 Nisan’da bazı ülkelerden renkli giysileri iledavetli gelen çocukları göreceğiz. Yine ülkeyi idare edenlerin yaşları 80 de olsaasla bırakmayacakları koltuklarına önceden belirlenen çocuklar oturacak birgünlüğüne.

 Yine “Çocuklara bayram armağan eden tek ülke biziz” nutukları atılacak.Söylenen ve yapılanlara birçok çocuk ve ailesi inanacak ve herkes kendiçocuğunu izleyecek bayramlık giysileri içerisinde. Çocuk denince ilkokulçocuğunu anlamak bizim büyüklere özgü olsa gerek.

 

Ülkemizden çocukmanzaralarına bakalım;

·         Ülkemizde0–18 yaş arası yaklaşık 27 milyon çocuk var. Beş yaş altı çocuk sayısı 7milyon,  

·         SSve GSS yasası ile prim ödeyemeyen 18 yaş altı çocuklar sigortasız,

·         Ülkemizdeyaklaşık 10 bin çocuk sokaklarda yatıp kalkıyor,

·         6–18yaş arası yaklaşık 6 milyon çocuk çalıştırılıyor,

·         Birmilyondan fazla özürlü çocuk var ve özürlü çocukların okullaşma oranı %3,

·         Doğurankadınların %11’i, 15–19 yaş arası kız çocukları,

·         2010yılında bebek ölüm oranı binde yirmi ve bölgesel farklılıklar çok fazla,

·         Kadınlar,yasal hakları olan 1,5 saatlik süt iznini istedikleri saatte kullanamıyor,

·         Doğan100 çocuktan 33 ü yetersiz beslenme nedeniyle büyüme bozukluğu içerisinde,

 

Tüm bunların yanı sıra

·         Paramızyok ama eğitim istiyoruz diyenler çocuk değil,

·         Çığgibi büyüyen tinerci çocuklar, çocuk değil,

·         Ailesininverdiği ad nedeniyle nüfusa kaydedilmeyenler çocuk değil,

·         Direnentekel işçilerine destek verdikleri için okuldan atılanlar da çocuk değil.

·         Taşatıyorsa, sırtı terli ise çoluk çocuk fark etmez zaten, doğru hapse,

·         Buülkede bir haftada 70 bebeğin öldüğü bir hastanenin yöneticileri soruşturulmaz,bunu açığa çıkaranlar “örgüt üyesi yapılarak” tutuklanır,

Sanki bu çocuklar büyümüşte küçülmüşler! “Yılan”ın başı daküçükken ezilmeli!

 

Yukarıda yer verdiğimiz rakamlar ve olaylar gerçeğinyalnızca çok kısıtlı bir bölümünü yansıtıyor. Ülkemizde çocuk manzaralarıböyleyken; göstermelik törenlerle kimi kandırıyoruz? Sırça köşklerde yaşayanegemenler; Türkiye halklarının çocuklarına reva gördükleri trajediyi gizlemekiçin mi böyle davranıyor? Bayramlar bir avuç mutlu egemen azınlığın çocuklarıiçin mi var? Bu soruları çoğaltabiliriz.

 

Gerçek bayramkutlamaları;

Tüm ülke çocuklarının sağlık ve sosyal güvenlik hakkınaeriştiği, sokaklar yerine eğitim yuvalarında büyüdüğü, işkence görmediği, kelepçelenerekcezaevlerine tıkılmadığı, dünyanın çeşitli ülkelerinden kendi renkleri vekültürleri ile çocukların yanında kendi ülkemizdeki halkların çocuklarına datahammül gösterildiği günleri yakaladığımızda olacaktır.

 

Saygı ile kamuoyuna duyurulur. 21.04.2010

 

 

SES GENEL MERKEZİ

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]