07 Mart 2010 da
Tatvan devlet hastanesi acil servisinde nöbetçi Doktor Fatma Güngör
YETKİN’e hasta yakını tarafından uygulanan şiddeti protesto etmek amacı
ile 08.03.2010 tarihinde saat 11.00 de sendikamız ve Bitlis tabip odası
olarak basın açıklaması yapılmıştır. Aynı zamanda sabah saat 08.00–13.00
arası iş bırakma eylemi yapılmıştır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]