YEŞİL KARTLILARA GETİRİLEN DİŞ TEDAVİ KISITLAMASINA BATMANDAN TEPKİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1 Mart
2010/8 no’lu genelgesi ile Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazı ile bundan
sonra yeşil kartlı hastalardan diş
çekimi ve diş protezi haricinde yapılacak tüm işlemlerden ücret alınacak.

Herhangi bir güvencesi olmazsa bile devletin asli görevi
vatandaşına sağlık hizmetini ücretsiz sunması gerekirken ne yazık ki devlet
elini yoksulun cebine atmaktan bile çekinmemektedir.

Sağlıkta yaptıklarını reform diye süsleyerek anlatan AKP
hükümetinin gerçek yüzü bir kez daha açığa çıkmıştır.

Hastaneleri işletme, hastaları müşteri gözü ile gören AK
parti hükümeti katkı katılım payları ile tüccar mantığını ortaya koyarken
parası olana paran kadar sağlık anlayışını hâkim kılmıştır. Batman öznelinde
bile düşünecek olursak iki yüz binin üzerindeki yeşil kartlıya “paran yoksa
hastaneye gitme, dolgu senin neyine, diş temizliği zengine has bir uygulamadır”
deme cüretinde bulunan bu anlayış halkla dalga geçmeye devam etmektedir.

Genelgede de bahsedildiği gibi ödeme gücü olmayan vatandaş
sözcüğü bile yeşil kartlıların herhangi bir ücret ödeyemeyeceğini belirtmesine
rağmen yeşil kartlıdan ücret talep etmek hangi mantıkla izah edilebilir.

Sağlıkta reformla arzulananın sağlığın piyasalaştırılması ve
özelleştirilmesi olduğunu bununla hedeflenenin sağlıkta reform değil sağlıkta
yıkım olacağını defalarca dile getiren sendikamızın haklılığı yeşil kartlının
cebine elini atan zihniyetle bir kez daha doğrulanmıştır.

 

SES Batman şubesi olarak;

Halkın sağlığa ulaşımını zorlaştıran parası olana paran
kadar sağlık hizmeti diyen anlayışı kınıyor, başta katkı ve katılım payları
olmak üzere sağlıkta uygulamaya çalıştığı tüm yıkım yasalarını geri çekmeye ve
AKP yi yeşil kartlının cebinden uzak durmaya davet ediyoruz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]