Kamu Hastane
Birlikleri Yasa tasarısı ile ilgili olarak bugün Türk-İş toplantı salonunda Dr.
Celal EMiROGLU’nun katılımı ile panel düzenlenmiştir. Sunum oldukça doyurucu olmasına
karsın, dinleyicilerin azlığı ve özellikle de kurumlardan katilimin olmaması oldukça
ilginçti.

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]