Dün akşam Çukurova
Devlet Hastanesi temsilcileri ile örgütlenmeye yönelik yemekli toplantı yapılmıştır.
Toplantıya katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, örgütlenme çalışmalarında
basarılar diliyoruz.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]