24.02.2010.
tarihinde Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırması
Hastanesinde tam gün yasası ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. 100
kişinin katıldığı toplantıda iş yeri temsilcisi Vildan Akçakaya İnan ile TTB
Merkez Konseyi üyesi Dr. Zeki Gül birer sunum yaptılar ayrıca ses İzmir Şube
Başkanın Ergun Demir katkı sundu.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]