10 aydır tutuklu bulunan Ankara Şube Yönetim Kurulu üyemiz
Seher Tümer ile Eski MYK Üyemiz Olcay KANLIBAŞ’ın serbest bırakılması için
Şubemiz tarafından Metropol PTT si önünde basın açıklaması yapıldı. Basın
açıklamasını okuyan şube başkanımız Yılmaz BOZKURT AKP’nin 2002 Yılından beri
Sağlıkta Yıkım programını uyguladığını yöneticilerimizin bu programlara karşı
mücadele yürüttükleri için tutuklandığını belirtmiştir. Bu ülkede eşitlik, özgürlük,
insanca yaşam ve barış için mücadele edenlere karşı saldırı politikası
uygulayan AKP’ye karşı 25 Kasım Uyarı Grevinde açığa çıkan enerji ve 72 Gündür
tekel işçilerinin işgüvencesi için yaktığı ateşin sıcaklığıyla herkesi mücadeleye
çağırdı. Açıklamanın ardından Seher ile Olcay’a kart gönderildi. Ayrıca 9
Mart’ta Ankara’da görülecek Seher TÜMER’in Mahkemesine katılacaklarını
belirtmiştir.

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]