TEKEL İŞÇİLERİ İLE DAYANIŞMA GREVİNE BÜYÜK KATILIM

Facebook
Twitter
WhatsApp

TEKEL işçilerinin işgüvencesiz 4/c ye geçirilmek
istenmelerine karşı 52 gündür sürdürdüğü direnişle dayanışmak amacıyla 6
konfederasyonun aldığı grev kararı tüm ülkede hayata geçirildi.

Tüm emekçilerin
“işgüvenceli çalışma“ talebi etrafında birleştiği 4 Şubat grevine sendikamızda
önemli oranda katıldı.

6 Konfederasyon olarak karar alınmasına ve karara imza
atılmasına karşın

Memur-Sen’in son gün greve katılmayacağını açıklaması ve
bugün de katılmaması emekçiler tarafından unutulmayacaktır.

 İllerden gelen haber ve fotoğraflar;

 ADANA

 TEKEL
isçilerinin direnişlerini desteklemek ve 4/c statüsüne karsı güvenceli is,
güvenceli gelecek talebiyle, hizmet üretiminden gelen gücünü kullanan emek ve
demokrasi güçleri Adana’da 3 bin’den fazla kişi ile alanlara çıkarak Adana’yı
sarstılar.

 KESK, DİSK,
TMMOB, TTB, emek ve demokrasi platformu öncülüğünde Büyükşehir belediyesi
önünden başlayan yürüyüş Atatürk caddesi boyunca trafiği keserek Uğur Mumcu
meydanı’na geldiler.

 Uğur Mumcu
meydanı’nda TÜRK-İŞ ve Kamu-Sen kitlesi ile buluşuldu ve burada TÜRK-İŞ bölge
temsilcisi Edip Gülnar basın açıklamasını okudu.

ANKARA

İşyerleri önünden ve değişik kollardan başlayan yürüyüşlerle
saat 12.30 da Kolej kavşağında buluşuldu ve oradan Ziya Gökalp caddesine
yüründü. SES Ankara şube Hacettepe bahçesinde toplanarak, önce Kolej kavşağına
oradan da kitle ile birlikte miting alanına yürüdü.

                 ANTALYA

Tekel işçilerine destek olmak
amacıyla, Türk-İş, DİSK, Kamu-Sen ve KESK’ üyeleri Antalya’da iş bıraktı.

Günlerdir Ankara’da direnen Tekel
işçilerine destek amacıyla 6 konfederasyonun aldığı karar doğrultusunda 1
günlük eylem kararı Antalya’da TÜRK İŞ, KESK, DİSK, KAMU SEN tarafından
gerçekleştirildi.

Sabah 08.30’dan itibaren iş bırakarak
Antalya Defterdarlığı önünde toplanan BES ve SES Antalya Şubesi üyeleri
saat:10.00’da yolu kapatarak Yıldız Caddesi boyunca yürüyüşe geçtiler. TRT,
Tonguç ve Şarampol caddesi üzerinden sloganlarla ve alkışlarla yürüyen
emekçilere evlerden, yoldaki vatandaşlardan ve esnaftan alkışlarla yoğun destek
geldi.

Birçok siyasi parti, dernekler ise
kendi kurumlarında toplanarak kapalı yol Halk Bankası önüne yürüyüşe geçtiler.

Saat 11.30’da kendilerini bekleyen
Türk-İş, DİSK, Kamu-Sen ve KESK’e bağlı diğer sendikalarla kapalı yol Halk
Bankası önünde buluşan eylemcilerin sayısı iki bini geçti. Eğitim-Sen,
Belediye- İş, Yol İş, Genel- İş, SES, BES gibi sendikaların kitlesel olarak
katıldığı eyleme Antalya’daki siyasi partiler ve dernekler de Antalya Emek ve
Demokrasi Güçleri pankartının arkasında katıldılar. Buradan Kışlahan Meydanına
kadar yürüyen eylemciler adına Türk-İş Bölge Başkanı Mehmet Ustali ortak basın
açıklamasını okudu. Açıklamanın ardından kitle aynı coşku ve kararlılıkla
dağıldı bir sonraki eyleme kadar.
BOLU

4 Şubat
genel grevİ Bolu’da sivil toplum örgütleri ve emek örgütlerin vermiş olduğu
katılımla saat 11.00 Akbank önünde SES üyesi 30 kişinin toplam 120 kişinin katılımıyla
basın şeklinde  yapıldı.

DİYARBAKIR

04.02.2010 Tarihinde Tekel işçilerine
destek amaçlı Devlet Hastanesinin bahçesinde toplanıp  yürüyüş
kolu oluşturarak Dağkapı meydanına sloganlar eşliğinde yürüyerek  alana
gelindi Hükümet politikalarının protesto destekli sloganlar eşliğinde yapılan
uygulamalar protesto edildi. Basın açıklamasına yaklaşık 5 bin kişi ile
katılım sağlandı.

KOCAELİ

Kocaeli’ de
Tekel işçileri ile dayanışma eylemi iş bırakmadan ziyade iş yavaşlatarak
uygulandı. Vatandaşların duyarlı davranması olumluydu. saat 13:00′ te Merkez
Bankası önünde toplanan 1300  civarında katılımcıyla AKP İl Binasına
yürünerek siyah çelenk koyuldu. Basın açıklaması yapıldı.

MERSİN

Mersin halkı 52 gündür İş Güvencesi için Mücadele Eden
Onurlu Tekel İşçilerinin Mücadelesinin kendi mücadeleleri olduğunu kitlesel yürüyüş
ve basın açıklaması ile gösterdi.

4 bin emekçi ile işyerlerinden çıkılarak Belediye Taş bina
önünde toplanılarak AKP İl Başkanlığına kadar yürüyüş yapılmıştır. Yürüyüş
boyunca halkın yoğun katılımı gözlendi. Sendikamızın kitlesel katıldığı eyleme
Türk-iş’e bağlı sendikalar, KESK’e bağlı sendikalar, Disk’e bağlı sendikalar,
Mersin Emek ve Demokrasi Platformu üyesi DKÖ, Siyasi Partiler ve Gençlik
Örgütleri katılmıştır. Mersin’de yapılan eyleme Memur-Sen ve Kamu-Sen katılmamışlardır.
Basın Açıklamasını Türk-İş Mersin İl Temsilcisi Adil ALAYBEYOĞLU okumuştur.
Açıklamadan önce KESK Dönem Sözcüsü 52 gündür direnen Tekel İşçilerinin yanında
yer almaya devam edeceğimizi ifade etmiştir.

SİVAS

Sivas KESK
şubeler platformu destekçi diğer sendika ve kuruluşlarla birlikte; tekel
işçilerine destek ve güvencisizliğe dur demek için kent meydanında
saat:12.30’da birleşik mücadele çağrısı yaptı. Yaklaşık 200–300 kişinin katılımıyla
gerçekleşen basın açıklamasında AKP’nin dayatmacı politikaları eleştirilirken;
“işçi memur elele genel greve” “her yer tekel her yer direniş”,
“genel grev genel direniş” sloganları atıldı.

BATMAN

Alan eylemimiz çok başarılı bir şekilde gelişti. Saat 11.00
itibarı ile çalışanlar ve diğer kurum temsilcileri Batman Belediyesi önünde
toplanmaya başladı. Belediye önünde her hafta yapılan kara Perşembe eylemi ile
grev eylemimiz birleştirildi. Saat 12.00 civarında ise kitle Gülistan caddesine
doğru yürüyüşe geçildi. Yürüyüş esnasında sık sık slogan atıldı. Gülistan
caddesinde gelindikten sonra Davul zurna eşliğinde halaylar çekildi.13.00
civarında ise Emek Platformu dönem sözcüsü Genel İş şube başkanı Halis Yakut
tarafından hazırlanan ortak basın açıklaması okundu.

 

 
ESKİŞEHİR 
Eskişehir’de
yaklaşık 1500 emekçi Taşbaşı’nda buluşup TEKEL işçilerine destek verip
emekçilere yönelik saldırılara karşı mücadele edeceklerini ifade ettiler.
Yapılan açıklamaların ardından burada toplanan kitle sloganlarla yürüyüşe
geçti. Topluluk Hamamyolu üzerinden Adalar’a yürüdü. Yürüyüş’te AKP ve sermaye
karşıtı sloganlar ve Tekel işçisine verilen destek toplumdan büyük destek
gördü. Eskişehir’de uzun yıllar sonra başta Tülomsaş, Şeker Fabrikası, Arçelik
olmak üzere birçok fabrikada işçiler greve gitti.

 

ŞANLIURFA

Konfederasyonumuz
KESK’in almış olduğu karar doğrultusunda grevde olan tekel işçilerine destek
için bir günlük iş bırakma eylemine sendika olarak kitlesel katılım sağlanmış
olup, basın açıklaması yapılmıştır.

VAN

KESK Van Şubeler Platformu olarak 04.02.2010 tarihinde saat 12.30’da
yaklaşık 300 kişinin katılımıyla sendika binamızdan Sanat Sokağına yürüyerek
Grevle ile ilgili basın açıklaması yapılmış daha sonra 10 dakika oturma eylemi
gerçekleştirilmiştir.

İZMİR

52 gündür,
Ankara‘nın  karına, soğuğuna, yağmuruna, ayazına, AKP hükümetinin her
türlü baskı ve tehdidine rağmen kölece çalışmaya karşı kazanılmış hakların gasp
edilmesine karşı mücadele eden, tekel işçileriyle İzmir’ de ONBİNLER
 dayanışma grevine gitti.

İdeolojiler bitti,
sınıf mücadelesi bitti diyenlere inat ONBİNLER yaşasın sınıf dayanışması diye
haykırdı.

Tüm kamu
kurum ve kuruluşlarında yerel yönetimlerde eyleme katılım yüksek olup, kendi
işkolumuzda 3 Hastanede   Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
 Dokuz Eylül Ünv. TIP Fak. Hastanesi,  Ege Doğumevi ve kadın
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde basın açıklaması yapıldı. Daha sonra 
on binler saat 11.00 de Basmane meydanından Konak meydanına kadar yürüyüş
yaptılar. Ayrıca saat 13.00 ‘ a kadar İzmir de belediye otobüsleri, vapurlar,
metro ve trenler  çalışmadı. İzmir de 4 Şubat Genel  Grev
öncesi  hastanelerde çalışanlara ve hastalara   “   İŞİMİZ,
İŞYERİMİZ, EKMEĞİMİZ İÇİN  4 ŞUBAT ‘ TA GREVDEYİZ! “ başlıklı binlerce broşür
dağıtıldı. Hastanelerde katılım yüksek oldu ve İzmir halkı Sağlık Emekçilerine
Büyük destek verdi.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]