“TEKEL işçilerinin direnişi süresiz açlık grevi şeklinde devam ediyor. Direniş karşısında zorlanan Hükümet ise direnişi boşa çıkartma, çarpıtma, içten bölme ve yıldırma politikası güdüyor.

 

Konfederasyonumuz, TEKEL işçilerinin talepleri kabul edilinceye kadar dayanışma içinde olmaya devam edecektir.

 

Bu temelde; KESK ve DİSK olarak; tüm illerde 11 Şubat 2010 Perşembe günü saat 18.00’de “Kadrolu İş, Örgütlü Yaşam, Tekel İşçilerinin Talepleri Kabul Edilsin” adıyla meşaleli yürüyüşler yapacaktır.

 

Yine işyerlerinde duyarlılık oluşturmak amacıyla; 10 -11 Şubat 2010 tarihlerinde “4/B, 4/C’ye Hayır!, Tekel İşçilerinin Talepleri Kabul Edilsin” yazılı kokart takılacaktır. Kokartın şablonu hazırlanmış olup KESK’in WEB sitesinde mevcuttur. Şubelerimiz buradan alıp kendileri çoğaltacaktır.

 

Her iki eyleme de diğer emek ve meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin katılımının sağlanması için çaba içinde olunacaktır. “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]