SES İstanbul
Şubeleri olarak; tutuklu bulunan Ankara Şube Yöneticimiz Seher Tümer ve Genel
Merkez eski yöneticimiz Olcay Kanlıbaş ile dayanışmak için Taksim Postanesinden
kart gönderip, serbest bırakılmaları için basın açıklaması yapıldı.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]