Anayasa
Mahkemesinin 8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2006/95 E, 2009/144
K sayılı ve 15.10.2009 tarihli kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
103. maddesinde yer alan 40.000 YTL’den fazlasının 40.000 YTL’si için 9.190
YTL, ifadesinden sonra gelen “… fazlası %35 oranında …” ibaresinin, “ücret
gelirleri” yönünden Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. Aynı
kararda bu iptal kararının, kararın resmi gazetede yayınlanmasından başlayarak
6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildiği belirtilmiştir.

                Anayasa
Mahkemesinin bu kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesindeki vergi
dilimlerinden %35’lik dilim ücret gelirleri yönünden 8 Temmuz 2010 tarihinden
itibaren yürürlüğe girecektir. Yani 8 Temmuz 2010 tarihine kadar yeni bir
kanuni düzenleme yapılmaz ise, bu tarihten itibaren %35’lik vergi dilimi yerine
%27’lik dilim uygulanacaktır. 

                Gelir
Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi dilimlerindeki oranlar sabit kalmak kaydıyla
hangi miktar veya hangi miktardan sonra %’lik dilim uygulanacağına Gelir
Vergisi Genel Tebliğleri ile karar verilmektedir. Örneğin 2008 yılında 44.700
TL’den fazla geliri olanların 44.700 TL’si için 10.293 TL, fazlası için %35’lik
vergi dilimi uygulanmakta; 2009 yılı için 50.000 TL’den fazla geliri olanların
50.000 TL’si için 11.525 TL, fazlası için %35’lik vergi dilimi uygulanmakta;
2010 yılı için 50.000 TL’den fazla geliri olanların 50.000 TL’si için 11.520
TL, fazlası için %35’lik vergi dilimi yerine 8 Temmuz’dan itibaren %27’lik
dilim uygulanacaktır. 

                Gelir
vergisi Kanunu ve ilgili tebliğ uyarınca Gelir Vergisi hesaplanmasında aylık
elde edilen kazançlar toplanarak yılın belli bir zamanında ulaşılan miktarlara
göre vergi dilimleri değişmektedir. Örneğin bir hekimin Ocak 2010 geliri 5000
TL ise ve aylık geliri bu şekilde devam edecekse bu hekim ancak 10. aydan sonra
%35’lik vergi dilimine girecektir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi kararından
yararlanması ancak 10. aydan sonra söz konusu olacak ve bu hekime %27’lik dilim
uygulanacaktır.

Gelir Vergisi Mevzuatı uyarınca gelir
vergisi aylık tahakkuk ettiğinden, dava konusu işlemler açısından ilgili aydaki
işlemden 30 gün sonra dava açılması gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesi kararları ancak
yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girerler. Bu durumda 2009 yılı ile ilgili
olarak bu konuda bir dava açılamayacağını belirtmek isterim. Çünkü karar 8 Ocak
2010 tarihinde yayınlanmıştır.

2010 yılı için ise 8 Temmuz 2010
tarihine kadar yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa bu tarihten itibaren %35’lik
dilim uygulanmayacaktır. Bunun yerine %27’lik dilim uygulanacaktır.

Sonuç olarak;

1-       2009 yılı ile ilgili bu aşamada
yapılabilecek herhangi bir şey bulunmamaktadır.

2-       2010 yılı için ise ücret geliri 8
Temmuz’dan önce 50.000 TL’ye ulaşanlardan şayet %35’lik kesinti yapılırsa 30
gün içinde dava açılacaktır.

Konunun ana hatları yukarıda
açıklandığı şekilde olup, bu doğrultuda hareket edilmesi gerekmektedir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]