Sendikamızın 6. dönem 6. Merkez Temsilciler Kurulu 6*7 Şubat
2010 tarihlerinde Ankara’da toplandı.

 TEKEL işçilerinin tüm emekçilerin önünü açan direnişinin
yaşandığı bir dönemde toplanan MTK’da; geçen 4 aylık sürede yürütülen çalışmalar
değerlendirilerek, önümüzdeki döneme dair görev ve sorumluluklarımız
tartışıldı.

 MTK’nın birinci günü öğlen arasında tüm illerden gelen MTK
delegeleri ile direnişteki TEKEL işçileri ziyaret edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]