Döner sermaye adil dağıtılsın, maaşa eklensin, emekli maaşlarına yansıtılsın! 

Sendikamız, geçen yıl ekim ayından bu yana, İstanbul Üniversitesine bağlı sağlık kurumlarında döner sermayenin adil dağıtılması; tüm personele dağıtılan döner sermaye  katkı payı oranlarının, öğretim üyelerinde olduğu gibi yasada belirtilen en üst sınıra yükseltilmesi talebi ile eylemlerini sürdürüyor. Eylemlerimiz sonucunda, döner sermaye oranlarında artış sağlansa da, talebimiz tümü ile yerine getirilmemiş; farklı oranlar uygulanarak, personel arasında yeni eşitsizlikler yaratılmıştı.

Eylemlerimiz devam ederken, 13 kasım’da Çapa Dekanı sendikamız temsilcileri ile Rektör adına yaptığı görüşmede;  sesimizin Rektörlük tarafından duyulduğunu, performansa dayalı döner sermaye dağıtımı hazırlıklarının sürdüğünü, ancak ara çözüm olarak sendikamızın talepleri konusunda bir çalışma başlatıldığını ve en kısa sürede sonuçlanacağını belirterek; eylemlerimizi durdurmamızı istemiştir. Dün Çapa’da yaptığımız eylemde, yapılan çalışmanın içeriği ve ne zaman sonuçlanacağı konusunda açıklama yapılması koşulu ile, 25 Kasıma kadar  Rektörlüğe süre  verilmesi ve Çapa’da  o güne kadar eylemlerin durdurulmasına, Cerrahpaşa’da eylemin yapılmasına karar verilmişti.

17 Kasım 2009 çarşamba günü Cerrrahpaşa Tıp Fakültesi’nde sabah saat 8.00-10.00 arası işe geç başlayarak hastane içinde yürüyüş yapıldı.

Temsilcilerle yaptığımız değerlendirme sonucunda Rektörlüğün sesinizi duyduk demesinden dolayı CTF’de 25 Kasım 2009 tarihine kadar Rektörlüğe süre verilmesi ve eylemlerin ertelenmesi kararına varıldı.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]