İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE ADİL DÖNER SERMAYE EYLEMLERİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

İstanbul Üniversitesi sağlık kurumlarında döner sermaye adaletsizliğinin giderilmesi için başlattığımız eylemlerimiz yayılarak devam ediyor. İ.Ü Kardiyoloji Enstitüsü’nde 11 kasım’da yaptığımız basın açıklamasıyla sorunun derhal çözülmesini, rektörün sözünü tutmasını istedik. Basın açıklamasını işyeri temsilcisi Sakine Gücüyeter okudu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]