1 EKİM’DEN BERİ YAPTIĞIMIZ’’MUAYENE ÜCRETLERİ KALDIRILSIN’’

EYLEMİMİZ DEVAM EDİYOR.

BİR YILDA MASAL BİTTİ, AKP’NİN SAĞLIK’TA YIKIM PROGRAMININ SONUCU;

Muayene ücretleri % 650 arttı, Sağlık Ocağı –Aile Hekimliği 2 TL,

Devlet Hastaneleri 8 TL, Özel Hastaneler 15 TL oldu.

Yeşil kartlılar ve memurlara da katkı payı getirildi.

Hastaneye yatan ve ameliyat olan hastalardan da katılım payı alınmaya başlandı.

Birçok ilaç ödeme kapsamından çıkarıldı,ilaçta vatandaşın ödediği pay sürekli artırıldı.

Milyonlarca yurttaşın hala hiçbir sağlık güvencesi yok.

Kriz bahanesiyle işsiz bırakılan yüz binlerce emekçi ve ailesi sağlık güvencesini kaybetti.

Sigortası olmayanlar, primini ödemeyenler ölüme mahkum edildi.

Sağlık emekçileri ile hastalar ve hasta yakınları karşı karşıya getirildi.Hastanede sıkıntı yaşayanlar sorumlusu sağlık çalışanlarıymış gibi onlara fiili saldırılarda bulundu.

Parası olanlar “lüks sınıf” hastanelerde lüks odalarda yatarken parası olmayanlar “ 9. Hariciye koğuşuna” mahkum edildi.

Bizler Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri olarak KESK’e bağlı Tüm sendikalarla birlikte

BU UYGULAMALARIN SON BULMASI

HERKESE EŞİT, ÜCRETSİZ, NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ VE

HERKESE SAĞLIK, GÜVENLİ GELECEK için;

25 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ GREVDEYİZ!

Ücret adaleti ve insanca yaşanacak temel ücret, güvenceli iş için,

4/b,4/c, vekil, 4924, taşeron ve memur ayrımına son verilmesi, tüm güvencesiz çalışanların kadroya alınması için,

Sağlık kurumlarında çalışanların işten atılmasının durdurulması için,

Her geçen gün artan iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmak, sağlık çalışanlarının sağlığını korumak için işyeri sağlık birimlerinin kurulması için,

Angaryaya ve fazla çalışmaya, 9 saatlik mesaiye son verilmesi için,

Hizmete erişimi engelleyen, bizleri yurttaşla karşı karşıya getiren katılım payları, muayene ücretleri ve ilave ücretlerinin kaldırılması,

Örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması için,

Çalışma yaşamı başta olmak üzere her alanda demokratikleşme için,

Toplu Görüşme Aldatmacası ve Yüzdelik Zamlar yerine;

TOPLU SÖZLEŞME HAKKIMIZ VAR demek ve kullanmak için,

Tüm istemlerimizin karşılanması ve

HERKESE SAĞLIK GÜVENLİ GELECEK İÇİN

25 KASIM 2009 ÇARŞAMBA GÜNÜ GREVDEYİZ.

Mersin’de yaşayan bütün halkımızı Sağlık hakkına sahip çıkmak için 25 Kasım 2009 Çarşamba günü Hastanelere,Sağlık Ocaklarına ve Hiçbir Kamu Kuruluşuna gitmemeye çağırıyoruz.O gün işlerinizi 1 gün erteleyin.AKP İKTİDARINA EMEKÇİLERİN GÜCÜNÜ BİRLİKTE GÖSTERELİM.  KESK’ in yapacağı eyleme katılalım.

                                                                        Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

                                                                                                                                                                                   Mersin Şubesi Adına

                                                                                                                                                                                     Yılmaz BOZKURT

                                                                                                                                                                                         Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]