Sağlık İşkolunda örgütlü sendika ve meslek örgütleri sağlık işkolunda yaşanan sorunlarla ilgili basın toplantısı düzenleyerek hükümeti uyardı.
Ortak Açıklama için Tıklayınız.

Ortak Açıklama için Tıklayınız.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]