Urfa’da Bebek Ölümlerinde Cevap Bekleyen Sorular

Facebook
Twitter
WhatsApp

05.08.2009 tarihinde saat:13.00’da SES şube binasında Şube örgütlenme sekreteri Dr. Nesrin Kara tarafından Şanlıurfa Kadın Doğum Hastanesindeki bebek ölümleri ile ilgili basın toplantısı yapıldı.

Basın metni:

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa kadın hastalıkları ve doğum hastanesindeki yeni doğan bakım ünitesi hastane enfeksiyonu nedeni ile kapatılarak mevcut hastalar başka ünitelere sevk edilmiştir. Sonrasında şubemiz yaşananların tekrarlanmaması adına, ondan fazla bebeğin yaşamını yitirdiği hastanede bilimsel bir inceleme yapılarak sorunların tespitini ve çözümünü talep etmiştir.

9 (Dokuz) bebeğin kan kültür sonuçlarını basınla paylaşıp soruyoruz: Klebsiella Pneumonia hastane enfeksiyonları arasında bir bakteri(mikrop)dir. Yakın temas ve el hijyenine dikkat edilmemesi halinde bulaşan bu mikropların hastalık yapması; yoğun hasta kabulü ve eksik personel sayısıyla çalışmayla kolaylaşmaktadır. Bu koşullar altında enfeksiyon kaynaklı bebek ölümlerine takdiri ilahi denilemez.

 Sağlık Bakanlığı Dünya Bankası destekli sağlıkta dönüşüm projesiyle yalnızca bir illüzyon yaratmış çözüm için olmazsa olmaz yatırımları yapmamıştır.3 yıl önce sözü verilen 400 yatak kapasiteli Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi projesi halen ihale aşamasında beklemektedir. Sağlıkta taşeronlaşmamanın olduğu, personelin kadrosuz çalıştırılması yüzünden sürekliliğinin olmadığı ve gerekli eğitim verilmediği koşullarda enfeksiyondan kaynaklı ölümlerin ortaya çıkması kader değildir.

İddia edildiği Sağlık personeli Suçlu Mu?

Bakanlık verilerine göre 2008 yılında 156 Yeni doğan Bakım Ünitesi bulunmaktadır. Görev yapan yeni doğan uzman sayısı 103 tür. Yani bazı yeni doğan ünitelerinde uzman yoktur. Personel sayısı yetersiz iş yükü gerçekten çok fazladır. Hizmet içi eğitimler yeterli yapılmıyor ve personel iş güvencesi olmadığından süreklilik sağlanamamaktadır. Bu olumsuzlukların bedelini vatandaşlarımız hayatıyla ödüyor.

Ölümlerin tekrarlanmaması adına Bağımsız objektif bir heyet talep ediyoruz. Basından yansıdığı ve bizim bildiğimiz kadarıyla heyetlerin objektifliği kuşkuludur ve adeta aklama komisyonu gibi çalışmaktadır. Bakanlığı aklamak için; görevlerini koşulları kötü olsa da büyük özveriyle yerine getirmeye çalışan sağlık personeli hedef gösterilebilmektedir. İlimizde Tabip Odası ve Bazı sağlık sendikaların tavrı Sağlık Bakanlığına endeksli, araştırma ve bilimsellikten uzak olayın üstünü örteme amaçlı bir tutumdur. Bu tutumlarını eleştiriyoruz ve bir an önce görev ve sorumluklarına ciddiyetle yaklaşmalarını temenni ediyoruz.

Benzer ölümlerin tekrarlanmaması için acilen bilimsel kriterlerle çalışan toplumsal gereksinimlerin ayırımında objektif bir heyet oluşturularak yeniden incelemeler yapılmalıdır. Bakanlık sorumluluğunu yerine getirerek açıklık ilkesiyle hareket etmelidir. Sorularımız bir an önce cevap verilmelidir. Bu sorular cevaplanmadığı takdirde ileride daha ciddi ölümlerle karşı karşıya kalınacaktır.

 

Cevapsız Kalan Sorularımız:

 

2009 Ocak – Temmuz arası Şanlıurfa ilimizde kaç yenidoğan ölmüştür?

2009 Mayıs-Haziran-Temmuz ayı yeni doğan bebek ölüm nedenleri nelerdir?

İlimiz yeni doğan ünitesi kuvöz ve kapasitesi kaçtır? Kaç yeni doğan yatmıştır ve yatış süresi ne kadardır?

Yeni doğan Ünitesi karantinaya alınana kadar ve önceki 15 gün içerisinde kaç yeni doğan ölmüştür?

Kaç yeni doğan enfeksiyona bağlı olarak sevk edilmiş ve akıbetleri ne olmuştur?

Yeni doğan ünitesinde yaşanan ölümlerle ilgili herhangi otopsi yapılmış mıdır, yapılmışsa kaç otopsi yapılmıştır ve sonuçları nelerdir?

                                                                                       

                                                                                                SES ŞANLIURFA ŞUBESİ

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]