Bölge Devlet Hastanesinde yaşanan haciz olayı ile ilgili 5 Ağustos’ta 11’e kadar iş  yavaşlatma eylemi  yapılmış ve ardından 11-12 arasında iş bırakılarak  hastane bahçesinde basın açıklaması yapılmıştır.

BASIN METNİ

Bugün, hükümetin son yıllarda uygulamaya koyduğu ve adına “sağlıkta dönüşüm” dediği sağlıkta talanın sonuçlarından birini daha hep beraber yaşıyoruz.

AKP hükümetinin ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ halkın sağlığını ve bizlerin çalışma ortamını her geçen gün daha fazla bozmaya devam ediyor.      

Bizler; herkese eşit, ulaşılabilir, nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti dedikçe, AKP hükümeti de küresel sermayenin talimatları doğrultusunda sağlığı para ile alınıp satılan bir mal haline getirmekte ve kendi yandaşlarını zengin etmektedir.

Bunun Batman açısından en belirgin örneği Bölge Devlet Hastanesidir. Sağlık alanının asıl sahipleri olarak bizler bu hastanenin açılışından beri yaşanan eksiklik ve yetmezlikleri defalarca basın yoluyla dillendirmemize rağmen uyarılarımız dikkate alınmamış ve 5-6 ay gibi bir sürede yapılan plansız ve yüksek maliyetli ihaleler neticesinde hastaneye mal ve hizmet veren piyasadaki firmalarca haciz işlemi başlatılmıştır.

                   

Seçim öncesi alelacele açılışı yapılan hastanenin Acil servisinde hasta müdahalesinde hayati öneme haiz ilaçlar zaman zaman tükenmektedir. Çok yüksek maliyetlerle ihalesi yapılan görüntüleme ve laboratuar hizmetlerinde aksaklıklar sık yaşanmakta, hastane açılışı üzerinden yaklaşık 6 ay geçmiş olmasına rağmen koroner yoğun bakım, nöroloji yoğun bakım ve yanık ünitesi halen açılamamakta ve birçok hasta tüm bu eksikliklerden dolayı il dışına sevk edilerek mağdur edilmektedir. Yine piyasa fiyatlarının çok üstünde bedellerle bazı sarf malzemeler, LCD televizyonlar, bilgisayarlar, masa ve sandalyeler, danışmanlık hizmetleri, otomasyon hizmetleri gibi birçok mal ve hizmetin öncelikli olarak alınmış olması altındaki gerekçeler anlaşılamamaktadır. Tüm bu eksiklikler ve hastanelerimizin ticarethanelere çevrilmesi sonucunda suçlu bizmişiz gibi birçok defa hastalarımızla karşı karşıya getirilerek sözlü ve fiziki şiddete maruz bırakıldık.

                   

Hükümet her gün açıkladığı yeni zam paketleri ile halkı kemer sıkmaya zorlarken kamu kurumlarında yaşanan usulsüzlüklere ise sessiz kalmayı tercih etmektedir. Bir taraftan krizin faturasını yoksul halka ve emekçiye keseceksin diğer taraftan fahiş fiyatlarla hizmet ve malzeme alımı yaparak halkın parasını birilerine peşkeş çekeceksin. Soruyoruz, bu nasıl bir mantıktır?

                  

Siyasi iktidarın milletvekillerinden, dönemin valisine, sağlık müdüründen hastane açılış dönemindeki idarecilerine kadar gerek bizzat ihaleleri yapanlar gerekse bu alımlara sessiz kalanlar yapılanların ortağı ve suçlusudur. İlimizde, görevi halka daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak olması gereken idareci ve yöneticilere her ne hikmetse ihaleler yapmak daha cazip gelmektedir. Yapılan bu ihaleler sonrası adeta borç batağına sürüklenen hastanemize mal satan firmalarca alacaklarına karşılık olarak haciz işlemi başlatılmıştır. Bu haciz işlemi sonucunda, hastanede son derece özverili çalışan hekimler ve diğer sağlık emekçilerinden 60’a yakını bu borcun muhatabıymış gibi döner sermayelerini alamamışlardır. Yine bu borç yükü ile gelecek aylarda da çalışanlar olarak ücretlerimize el konulacağı kaygısı içindeyiz.

 

Bu talanı sağlık emekçileri olarak biz yapmadık, dolayısıyla ücretlerimize el konmasını da kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımızın döner sermaye ve maaş farklarından kaynaklanan alacaklarının, 6 aydır ödenmeyen nöbet ücretlerinin bir an önce ödenmesini talep ediyoruz.

 

SES ve Batman Tabip Odası olarak yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz. Yaptığınız yanlışın ve talanın hesabını emekçilere kesmeye kalkışmayın. Suçlular İhaleleri verenler, takipçiliğini yapanlar, bu işten nemalananlar ve kamuyu zarara uğratanlardır. Sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin bir an önce başlatılmasını talep ediyoruz. Yukarıda saydığımız hususların dikkate alınmaması durumunda üretimden gelen gücümüzü kullanarak daha kapsamlı eylemler gerçekleştireceğimizi kamuoyuna ve yetkililere duyuruyoruz. Saygılarımızla.     05.08.2009


          T.T.B                                                                             SES

   Batman Tabip Odası                                                      Batman Şubesi

       Yönetim Kurulu                                                         Yönetim Kurulu

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]