İYONİZAN RADYASYONLA ÇALIŞANLARIN FİİLİ HİZMET SÜRELERİNİN GASPINA KARŞI DANIŞTAYA DAVA AÇTIK

Facebook
Twitter
WhatsApp

Bilindiği gibi 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32. maddesi uyarınca iyonizan radyasyonla çalışanların yıllık 90 gün fiili hizmet süresi bulunmaktaydı.

1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı SSGSS kanununun 40. maddesi uyarınca 90 günlük fiili hizmet süresi fiilen çalışma ve çalışılan işin risklerine maruz kalma şartına bağlanmış, Emekli Sandığı kanununun ilgili maddeleri de yürürlükten kaldırılmıştır.

SGK’nın 2009/79 sayılı genelgesi ile radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışanlara fiilen çalışma şartı getirilmiş ve bu işleri yapanların yaptıkları işlerin risklerine maruz kalmaları gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda olan işlerde fiilen çalışmayarak, işin risklerine maruz kalmadıkları resmi tatil, yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin, sıhhi izin, eğitim ve kurs sürelerinin fiili hizmet süresine dahil edilmeyeceği, dolayısıyla yıllık 90 günlük fiili hizmetin önemli oranda düşürülmesi öngörülmüştür.

TSK, polis ve emniyet görevlileri hariç diğer sigortalıların yani iyonizan radyasyonla çalışanların fiili hizmet süresi oldukça kısıtlanmış durumdadır. Sendikamız gerek eşitlik ilkesi, gerekse kazanılmış hakların korunması ve sosyal devlet ilkeleri uyarınca düzenlemenin yürütülmesinin durdurularak iptali için dava açmıştır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]