ESKİŞEHİR; Sağlıkta Dönüşüm Balonu Patladı

Facebook
Twitter
WhatsApp

Eskişehir Şubesi Aile hekimliğinin 3.yılı nedeniyle basın toplantısı düzenledi          

Basın Metni; Sağlıkta dönüşüm programının önemli parçalarından birisi olan “Aile Hekimliği” uygulaması, ilimizde üçüncü yılını doldurmak üzere. Hepimiz daha dün gibi hatırlıyoruz aile hekimliğinin başlangıç günlerini. Neler denmedi ki o günlerde. Sağlıkta artık yeni bir döneme girilmişti, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı, artık her vatandaşın bir hekimi olacaktı ve o hekim hastalarına yedi gün yirmi dört saat hizmet verecekti. Tabi bunların hepsi lafta kaldı. Sağlıkta dönüşüm balonu patladı. Sağlık Bakanlığı hastanelerde yığılmayı ve daha iyi hasta bakımını sağlayacağını ileri sürdüğü “sevk zorunluluğu”nu bir kez daha bilinmeyen bir tarihe erteletti. Oysa bakanlık sevk uygulamasını aile hekimliği uygulamasının olmazsa olmazı olarak açıklıyordu. Sağlık Bakanlığı aile hekimliği konusunda en önemli gördüğü uygulamayı bile hayata geçirememiştir. Şimdi hekim azlığı gibi sebeplere sığınarak savunmaya geçilmiştir. Sorun hekim sayısının azlığı olmadığı gibi, eğer hekim sayısı azsa bile bu bilinmeyen ve birden ortaya çıkan bir durum değildir. Burada söylenebilecek en doğru söz sağlıkta dönüşüm programının sahiplerinin ve uygulayıcılarının Türkiye sağlık ortamının gerçeklerine ne kadar uzak olduklarıdır. Sağlıkta dönüşüm programı sağlık alanında her geçen gün onarılmaz yaralar açmaktadır. Bu program çerçevesinde 33 ilde uygulanan aile hekimliği uygulaması ile koruyucu sağlık hizmetleri muayenehanecilik düzeyine indirgenmiştir. Hastaneler ticarethane anlayışı ile yönetilmeye başlanmış, performans uygulaması sağlık alanın güvenilirliğinin hızla düşmesine neden olmuştur. Sağlıkta dönüşüm programının bir parçası olan genel sağlık sigortası uygulaması ile milyonlarca işsiz, yoksul sağlık hizmetinden hızla uzaklaşır hale gelmiştir. Sağlıkta dönüşüm programı bilimsellikten ve toplumsallıktan uzak bir programdır ve bu programın bir an önce terk edilmesi zorunludur. Sendikamız bugünden başlayarak17 Temmuz 2009 tarihine kadar bir dizi eylem ve etkinlikte bulunacaktır. Program önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır. 4.7.2009  

                                                        Bülent Nazım YILMAZ
SES Eskişehir Şube Başkanı 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]