14 Temmuz 2009 günü saat 03:00’da Bölge Devlet Hastanesi acil serviste görev yapan bir hemşirenin acile gelen bir hasta yakını tarafından darp edilmesinden dolayı sendikamız ve Batman TTB olarak 21.07 2009 günü saat 12:00’da Batman Bölge Devlet Hastanesi acil servisi önünde kitlesel basın açıklaması yapılarak yaşanan olay kınandı. Açıklama öncesi Batman TTB yönetim Kurulu üyesi Dr. Mahmut ÇİFTÇİ tarafından acil serviste yaşanan sorunlara dikkat çekmek için kısa bir açıklama yaptı. Daha sonra basın açıklamasını şube başkanımız Deniz TOPKAN tarafından okundu. Açıklama esnasında sık sık ‘Emekçiye Uzanan Eller Kırılsın’ ‘AKP Sağlığa Sağlıdır’’ şeklinde sloganlar atıldı.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]