Yediler Hamam Yolu girişinde toplanan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri, Eskişehir Tabip Odası üyeleri ve destek veren bazı demokratik kitle örgütleri dövizler ve sloganlarla başladı. Halkında alkışlarla destek verdiği sağlık çalışanları Sağlık Müdürlüğüne kadar yürüdüler. SES Başkanı Dr. Bülent Nazım YILMAZ ve Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Muharrem ŞENEL yaptığı basın açıklamaları ile yürüyüş sona erdi.

 

ESKİŞEHİR SES

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]