TAMGÜN YASASINA İŞYERLERİMİZDEN YANIT (Güncellendi)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Tamgün yasası olarak bilinen ancak sağlık alanında birçok düzenlemeyi içeren yasa taslağının TBMM Plan Bütçe komisyonuna getirilmesi nedeniyle, örgütümüz 10–11 Haziran’da işyerlerinde basın açıklamaları gerçekleştirdi.


ANTALYA

Antalya Şubesi Atatürk Devlet Hastanesi önünde basın toplantısı düzenledi. Antalya Şube Başkanı Nesrin Kocaemir hastane önünde yaptığı açıklamada, kamuoyunda “Tamgün yasası” olarak tartışılan yasa tasarısının aslında bir torba yasa niteliğinde olduğunu, Tamgün tanımına uygun düzenlemeler yerine, onlarca piyasacı düzenleme getirdiğini iddia ederek, yasa tasarısına karşı direneceklerini söyledi.


MANİSA

10 Haziran 2009 tarihinde saat 13.00 de Manisa Devlet Hastanesi bahçesinde 60 kişinin katıldığı basın açıklamasını SES, Manisa Tabip Odası, Manisa Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları Derneği SAHHAD ortak olarak gerçekleştirdi. Basın açıklamasını SES adına Şube Başkanı Zeynel KAPLAN yaptı


ANKARA

10 Haziran 2009 Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak, tam gün yasa tasarısının sağlıkta dönüşümün bir devamı olduğu ve devamında TBMM gündemine gelecek olan kamu hastaneleri birliği pilot yasa tasarısı, kamu personel rejimi yasa tasarısı vb. yasal düzenlemelerle sağlık alanı tamamı ile piyasa terk edilecek ve sağlık çalışanları kölece çalışma koşulları altına çalışmaya maruz kalacaklarını ifade eden açıklamasını Şube Başkanımız İbrahim Kara yapmıştır.

 


İSTANBUL-Aksaray

 

Tam gün yasa tasarısının geri çekilmesi için İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde basın açıklaması yapıldı. İstanbul Tabip Odasıyla ortak basın açıklaması yapıldı.


İSTANBUL-Şişli

Tam Gün Yasa (torba yasa) Tasarısına karşı 11 Haziran Perşembe günü Okmeydanı, Şişli Etfal ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde basın açıklamaları yapıldı.

 


 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]