EPSU Kongresinde, KESK’e yönelik baskılara karşı dayanışma deklarasyonu yayınlandı

8–11 Haziran 2009 tarihlerinde, Brüksel’de gerçekleştirilen ve Türkiye’den sendikamız dahil olmak üzere üye işçi ve kamu sendikalarının katıldığı Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu’nun (EPSU) 8. Kongresinde KESK’e yönelik baskılara dikkat çekilerek, deklarasyon yayınlandı.

Kongre de Kamu Hizmetleri Enternasyonali’nin (PSI) Avrupa kolu ile EPSU’nun birleşmesi,  kriz, özelleştirmeler, uluslararası sendikal dayanışma ve ortak mücadele konularında kararlar alındı.   

EPSU Genel Sekreteri Carola Fischbach-Pyttel ve PSI Genel Sekreteri Peter Waldorff, birleşme önerisini farklı Yürütme Komitelerine sunarak, EPSU’nun çatısı altındaki birleşmesini oybirliğiyle sağladılar. Böylece EPSU’ya bağlı kamu emekçileri sendikasının sayısı 224’ten 255’e çıktı.

Kongrenin diğer amacı ise, bu birleşmeden kaynaklanan değişikliklerden dolayı, EPSU’nun yeni Anayasasını onaylamak oldu. Nitekim birleşmenin yanı sıra, EPSU’nun yeni Anayasası da oybirliğiyle onaylandı.

EPSU’nun bu 8. Kongresine 42 ayrı ülkeden toplam 550 kişi katılmaktadır. Kongrenin 2. gününde sendikal hak ve özgürlükler ve KESK’ e yapılan operasyonlar, gözaltına alınan ve tutuklanan sendika üye ve yöneticilerine ilişkin Türkiye delegasyonu adına SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun konuşma yapmıştır. Konuşmanın ardından Kongrenin 550 katılımcısı tarafından onaylanan Dayanışma Deklarasyonu ile Türkiye Devleti Cumhurbaşkanına, bugüne kadar tutuklanan tüm sendikacıların serbest bırakılmaları için “acil adımlar” atması çağrısında bulunuldu ve tüm katılımcı ülkelerin sürecin takipçisi olacağı açıklaması yapıldı.

EPSU tarafından yayınlanan Dayanışma Deklarasyonu Türkçe ve İngilizce metin olarak ektedir. 

                                                                          SES MERKEZ YÖNETİM KURULU 

 
 
 

8. EPSU KONGRESİ’NİN TÜRKİYE KESK KONFEDERASYONUYLA DAYANIŞMA DEKLARASYONU

(9 Haziran 2009, Brüksel)

Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu’nun 8. Kongresi adına, Avrupa’da 8 milyonun üzerinde kamu çalışanını temsil eden Avrupa Federasyonu olarak, Nisan ve Mayıs aylarında KESK Konfederasyonunun binalarına yönelik yapılan polis baskınlarına ve gözaltına alınan 43 üyesinden 24’ünün tutuklanmasına ilişkin duyduğumuz kaygı ve endişelerimizi ifade etmek istiyoruz.

Gözaltına alınan insanların evleri ve işyerleri arandı ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Avrupa Sendika Konfederasyonu (ETUC) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve ayrıca Türkiye yetkililerine gönderilmiş olan resmi mektuplar, yazışmalar ve belgeler de dahil olmak üzere eşyalarına el konuldu.

Polisin yaptığı soruşturmalar, yasaların gerektirdiği gibi, savcı olmadan yapılarak, Türkiye Anayasası ve Ceza Muhakemeleri Kanunu ihlal edildi.

EPSU olarak, Türkiye hükümetini, Türkiye tarafından imzalanan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Sendika Özgürlüğünü ve Örgütlenme Hakkının Korunmasını öngören 87. ve 98. Maddelerinin gereklerini yerine getirmeye çağırıyoruz.

EPSU olarak, Türkiye Hükümetini polis tarafından gözaltına alınarak tutuklanan sendika üyelerini derhal serbest bırakılmalarını ve sendikaların, üye haklarını korumayı amaçlayan meşru çalışmalarını gerçekleştirme hakkını sağlaması yönünde gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz.

EPSU olarak, gelişmeleri yakından takip edecek, sendika hak ihlalinin çözümü yönünde atılacak adımlarla ilgili Avrupa’lı kuruluşları bilgilendireceğiz.

EPSU Congress calls on Turkish President to take ’immediate steps’ to release 24 arrested trade unionists

Tarayıcınız bu resmin gösterilmesini desteklemiyor olabilir.

The 8th EPSU Congress have sent a letter to the President of Turkey, Mr Abdullah Gül, expressing serious concern about the the arrest of the 24 members of theKESK Confederation on 31 May 2009. A Declaration of Solidarity adopted by the 550 participants in the 8th Congress of the European Federation of Public Service Unions (EPSU) in Brussels, called on the President to take ’immediate steps’ to release the arrested trade unionists.

Full text of the declaration:

SOLIDARITY WITH KESK CONFEDERATION – TURKEY DECLARATION BY THE 8TH EPSU CONGRESS

(9 June 2009, Brussels) On behalf of the 8th Congress of the European Federation of Public Service Unions (EPSU), the European federation representing over 8 million workers in the public services in Europe, we express our concerns in relation to the police assaults against the offices of KESK confederation in April and May this year and the taking into custody of 43 members of the confederation, of whom 24 have been placed under arrest.

The houses and the workplaces of the people detained by the police were searched and their belongings confiscated, including documents addressed to the International Trade Union Confederation (ITUC), the European Trade Union Confederation (ETUC) and the International Labour Organisation (ILO), as well as official letters sent to the Turkish authorities.

The police proceedings were made in violation of the Turkish Constitution and the Code of Criminal Procedures, in the absence of the public prosecutor, as required by law.

EPSU urges the Turkish government to respect its obligations under the ILO Conventions 87 and 98 ratified by Turkey, to ensure workers’ rights to freedom of association and their right to organize.

EPSU calls upon the Turkish government to secure the immediate release of the union members arrested by the police and to take the adequate measures to guarantee the right of the trade unions to carry out legitimate activities aimed at protecting their members’ rights.

EPSU will follow the situation closely and will inform the European institutions of the progress made in solving this case of violation of trade union rights.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]