20–21 HAZİRAN 2009 Tarihinde Eğitim-Sen Genel Merkezinde merkez temsilciler kurulumuz

   1. Sendikal ve Siyasal Sürecin Değerlendirilmesi
   2. 2009 yılı yetki süreci ve örgütlenme çalışmalarımızın değerlendirilmesi
   3. Önümüzdeki dönemin işkolumuz üzerinden planlanması ve KESK’e sunulacak öneriler

     Gündemleriyle 85 katılımcı ile toplandı. Bu toplantıda MYK üyeleri dışında 60 delege gündemler üzerine söz kullandı. Ağırlıklı olarak tam gün, hastane işletmeleri yasası, sağlık ve sosyal hizmet iş kolundaki gelişmeler, ekonomik-özlük haklar ve TİS süreci konuşuldu. Siyasal süreç değerlendirmesi olarak ta Kriz, KESK ve SES’e yönelik baskılar, tutuklama ve sürgünlere ilişkin nasıl mücadele edileceğini dair önermeler yapıldı. Yine öneli gündem maddelerimizden biri olan örgütlenme ve yetki süreci hakkında değerlendirmeler yapıldı. Örgütsel durumumuz değerlendirildi. Sonuç bildirgesi ve alınan kararlara ilişkin mücadele programı MYK tarafından somutlaştırılıp örgüte gönderilecektir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]