Türk-İş’ten Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Türkiye genelinde işsiz sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 59 bin kişi artarak 3 milyon 650 bin kişiye yükseldiği ifade edilen açıklamada, TÜİK rakamlarına göre, geçen yıl yüzde 11,6 olarak hesaplanan işsizlik oranının, bu yıl yüzde 15.5 oranına yükseldiği, tarım dışı işsizlik oranının ise yüzde 19 olarak hesaplandığı belirtildi.

Türk İş tararından yapılan açıklamada, TÜİK’in işsiz sayısını hesaplarken, 27 milyon 799 bin kişiyi işgücüne dahil etmediği vurgulanan açıklamada, öğrenci, ev hanımı, emekli durumunda olanların tümünün hesaplama yapılırken dışarıda tutulduğu ifade edildi.

İş bulma ümidi kalmayan, bu nedenle iş aramayan, ancak iş bulursa çalışmaya hazır olan 2 milyon 394 bin kişi ile mevsimlik çalışan 290 bin kişinin hesaplama yapılırken dikkate alınmadığı iddia edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“TÜİK’in resmi hesaplama yöntemi böyle olunca Türkiye genelinde işsiz sayısı yüzde 15.5 olarak açıklanmıştır. Oysa sadece iş bulma ümidi kalmayanlar ile mevsimlik çalışanlar işsiz sayısına katılsa, Türkiye’de işsiz sayısı 6 milyon 334 bin kişiye, işsizlik oranı ise resmi açıklamaların neredeyse iki katına çıkmakta, yüzde 26.9’a yükselmektedir.

İşsizlik ve istihdam göstergeleri ülkede uygulanan ekonomik ve sosyal politikaların bir sonucudur. Çoğu ülkede yüksek işsizlik oranları en ciddi sorun olarak kabul edilmekte, çözümü doğrultusunda özel çaba gösterilmektedir. AKP Hükümeti’nin öncelikli hedefi istihdamı artırıcı ve işsizliği önleyici politikalara ağırlık vermek olmalıdır.
Ekonomik kriz ülkemizi yüreğinden vurmuştur. Bugün gelinen noktada işsizlik ekonomik ve sosyal krizin en önemli göstergesidir.

Türkiye’nin yapısal sorunu olan nüfus artış hızının gerisinde kalan yeni yatırım ve iş olanakları, krizin etkisiyle daha da olumsuz duruma gelmiştir. Özellikle yaşanan kriz döneminde, var olan istihdamı artırmak bir yana çoğu çalışan işini kaybetmektedir.”

Kaynak: 15 Nisan 2009 NTVMSNBC

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]