Sağlıkçılara Şiddet İstanbul’da Protesto Edildi

Facebook
Twitter
WhatsApp

Son günlerde giderek artan sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların bir yenisi Vakıf Gureba hastanesinde gerçekleşti.14 Nisan 2009 günü  Başhekimlik önünde yapılan basın açıklamasıyla saldırılar protesto edildi.

İstanbul Tabip Odası ve SES tarafından düzenlenen  ve yaklaşık 100’e yakın sağlık çalışanının katıldığı basın açıklamasında hazırlanan ortak metni SES Aksaray Şube Başkanı  Songül Beydilli okudu.  İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen’de oda adına bir konuşma yaptı. “Sistem çürüyor sağlıkçılar dövülüyor”, “baskıya şiddete hayır”, “güvenli ortam güvenli çalışmak istiyoruz” sloganları atılarak basın açıklaması bitirildi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]