SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GERÇEK ADRESİ “SES”TİR!

Sağlıkta özelleştirme politikaları ve sağlık alanının piyasalaştırılması sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını giderek zorlaştırmaktadır.

Sağlık çalışanları her geçen gün daha zor koşullarda çalışmaya zorlanmaktadır.

Bunun en güzel örneklerini toplum sağlığı merkezlerinde ve 112 il ambulans servislerinde yaşamaktayız. Buralarda çalışan arkadaşlarımızın çalışma koşulları ve çalışma biçimleri keyfi ve antidemokratik uygulamalarla her geçen gün zorlaştırılmaktadır. Bununla birlikte bu birimlerde çalışan arkadaşlarımız düşük ücretlerle çalıştırılmaktadırlar.

Aynı olumsuz koşullar hastanelerde de yaşanmaktadır. Her geçen gün artan iş yükü, sağlık çalışanlarının uğradığı şiddet, anti demokratik yönetimler buraların temel sorunlarıdır.

Tüm bu olumsuz tabloyu SES dışındaki diğer sendikaların suskunlukla izlediğini, hatta bu uygulamalara ortak olduğunu üzüntüyle izliyoruz.

Son dönemde ne yazık ki sendikal anlayış bu zihniyetlerce birkaç mahkeme açma ve yöneticiler üzerinden sözde sorunları çözme anlayışına indirgenmiştir. Tüm sağlık çalışanları bu tablonun farkındadır.

Ancak sorunların çözümü için farkında olmak yetersizdir. Sağlık çalışanlarının kendilerinin sorunlarını dert edinen, bu sorunların çözümü için mücadele eden anlayışları desteklemesi ve buralarda örgütlenmesi gerekmektedir.

Sağlık çalışanları için demokratik iş yerleri, insanca yaşayacak temel ücret, eşit işe eşit ücret, 4B-4C,4924-taşeron-vekil tüm güvencesizlere kadro ve iş güvencesi, personel açığına karşı kadrolu elemen, keyfi yönetimlere son vermek, angaryanın son bulması ve sağlıklı gelecek ancak bizim çabalarımızla ve mücadele ile mümkündür.

Bu mücadele ve çabanın yegane yürütücüsü SES’dir. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını kendi seslerine kulak vermeye ve SES’de örgütlenmeye davet ediyoruz.9.4.2009

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]