1 Nisan 2009 Çarşamba günü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde bir hekimin hasta yakını tarafından şiddete uğraması hastane önünde yapılan basın açıklaması ile protesto edildi. Sağlıkçılara yönelen saldırılara karşı 2 Nisan Perşembe günü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan sağlık emekçileri tepkilerini dile getirdiler. Açıklama İstanbul Tabip Odası ile SES tarafından gerçekleştirildi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]