Adana Ses ve Eğitim-Sen Şubelerinden Açıklama

Facebook
Twitter
WhatsApp

ÜNİVERSİTELİ KAMU EMEKÇİLERİ YÜZÜNÜ,

 KENDİSİ İÇİN MÜCADELE EDEN, HAK VE ÇIKARLARINI SAVUNAN

GERÇEK SENDİKALARA DÖNMELİDİRLER.

Banka Promosyonları ile İlgili Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünün çalışanlara danışmadan, üniversite çalışanlarının temsilcileriyle diyaloga girmeden bir banka ile anlaşma yapmış ve bu durum bizler tarafından 4688 sayılı yasayla ve başbakanlık genelgesine uygun hareket edilmediği ve şeffaflık ilkesine aykırı hareket edildiği için Eğitim Sen ve SES tarafından yürüyüşle protesto edilmişti.

Üniversite yönetiminin, Üniversitede örgütlü sendikalardan yalnızca Türk Eğitim Sen’i promosyonla ilgili toplantıya çağırması tüm üniversite çalışanları tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Yetkili ve örgütlü diğer sendikaların bulunması gerekliliğine Türk Eğitim Sen temsilcisi bilinçli olarak işaret etmeyerek bu sözleşmeyle ilgili oluşan şaibelerin ortağı olmuştur. Türk Eğitim Sen üniversite bünyesinde, sağlık işkolunda yetkili sendika SES ve üniversitede örgütlü Eğitim-Sen, Dev. Sağlık-İş, Tez Koop-İş gibi sendikaların komisyon toplantılarında hatırlamamış ve ihaleye bu sendikaların temsilcilerinin gözlemci olarak dahi katılması gerekliliğini bilinçli olarak hatırlamamıştır.

Tüm bu yaşananları kamuoyuyla paylaştık ve üniversitede bu şaibenin ortaklarının Türk Eğitim Sen olduğunu bildiri dağıtarak açıklamaya çalıştık. Üniversite çalışanlarını aldatanları örgütlü örgütsüz tüm üniversite personelinin bilmesini istedik. Bildirilerimizde Türk Eğitim Sen’in GÜDÜMLÜ bir sendika olduğuna dikkat çektik.

Türk Eğitim Sen gerçekleri üniversite çalışanlarıyla paylaşmış olmamızdan rahatsız olmuş olacak ki Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Güven BOĞA ve SES Adana Şube Başkanı Mehmet ANTMEN hakkında “GÜDÜMLÜ SENDİKA” ifadesini kullandıkları için bu ifadeyi sözlü “HAKARET” kabul edip 27.01.2009 Tarih ve 9/4982 Sayılı Dilekçeyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuşlardır.

Cumhuriyet Savcılığı 2009/6791 Karar ve 17.03.2009 Tarihli Kararı ile Tük Eğitim Sen’e Sözde İftira Atıldığı İçin Açılan Davayı “eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret unsuru taşıyan herhangi bir bölüm bulunmadığına karar vermiş” ve takipsizlikle sonuçlandırmıştır.

SES ve Eğitim Sen olarak Türk Eğitim Sen’le İlgili İddialarımızın arkasındayız. Basını ve kendi yayın organlarını kullanarak Eğitim Sen ve SES sendikalarını kamuoyunda tartıştırmak isteyenlere mahkeme yanıt vermiş ve Eğitim Sen ve SES’in söyledikleri mahkemece teyit edilmiştir.  

Sendikalar emek örgütleridir. Sendikalar işkollarında örgütsüzlüğü ortadan kaldıran ve o iş kolunda tüm çalışanların hak ve çıkarlarını savunan en önemli hak alma örgütleridir. Sendikalar arası yaratılan suni rekabetler yalnızca işverenlerin elini güçlendirir. Üniversitede dayanışma içerisinde olmak, haksızlıklara karşı çıkmak, sessiz çoğunluğun sesi olmak için varız. Bazı sendikaların çamur at izi kalsın oyunlarına gelmeden yolumuza devam etmekte kararlıyız.

Tüm üniversiteli kamu emekçilerini örgütlenelim güç olalım şiarıyla Eğitim Sen ve SES’de örgütlenmeye çağırıyoruz. Saygılarımızla. 01.04.2009

 EĞİTİM SEN / SES ADANA ŞUBELERİ Adına

Mehmet ANTMEN

Ses Adana Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]