Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), özellikle dünyanın en yoksul ülkelerindeki kadınlar olmak üzere, dünyada çalışma gücünün yarıdan fazlasının iş güvenliği ve koruma olmaksızın çalıştığını, küresel ekonomik krizin durumu daha da kötüleştireceğini bildirdi.

OECD’nin yayımladığı raporda, dünyada kayıt dışı çalışan kişi sayısının 1,8 milyarı bulduğu, buna karşılık 1,2 milyar insanın ise kayıt altında olduğu belirtildi.

“Kayıt dışı sektörde çalışan işçi sayısının artmasının yoksul ülkelerdeki yoksulluk konusunda ciddi sonuçları olacak” denilen raporda, kayıt dışı çalışanların sayısının, 2020 yılına kadar çalışma gücünün üçte ikisine ulaşacağı, ekonomik kriz nedeniyle bu sayının daha da artabileceği uyarısında bulunuldu.

“Finansal kriz birçok insanı çalışma hayatı dışına itiyor ve işsizlik sigortasının olmadığı gelişmekte olan ülkelerde insanlar düşük ücretli, koruma olmayan ve yüksek riske maruz kalan kayıt dışı işlerde çalışmaya zorlanıyor” ifadesine yer verilen raporda, bu durumdan genç insanların ve yaşlıların yanı sıra özellikle kadınların etkilendiğine dikkat çekildi.


Kayıt dışı sektörde çalışan 700 milyon işçinin dünyada yoksulluk sınırı olan günlük 1,25 dolardan daha az ve 1,2 milyar insanın ise günlük 2 dolardan daha az kazandığını belirten OECD, güçlü büyüme oranlarına rağmen Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde kayıt dışı çalışmanın sorun olduğuna dikkat çekti.

OECD, gelişmekte olan büyük piyasa ülkelerinin kayıt dışı sorununu halletmek için özellikle iş gücü piyasasındaki düzenlemelerle ilgili politikalarını gözden geçirmesi gerektiğine işaret etti.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]