BASINA VE KAMUOYUNA

         İlimizde yapımı yıllarca süren Batman Bölge Devlet Hastanesinde açılması 3 ay olmasına rağmen sorunların giderilmemesi büyük bir eksikliktir.

         Açıldığı günden bu yana tespit ettiğimiz eksiklikleri defalarca paylaşmamıza rağmen görüşlerimizin ciddiye alınmayışı bir eksikliktir.

         —400 yataklı bir hastanenin personel, doktor sayısı bakımından halen eksiklik yaşanması,

         —Bölgenin en büyük yanık ünitesi olarak görkemli açılışı ve açılıştan sonra hasta kabulünün yapılmaması,

         —Görüntüleme ihalesinin yapılmayışı ve halen hastaların iki hastane arasında mekik dokuyuşları,

         —Diyaliz hastalarının gerekli tahliller için Bölge hastanesine tedavileri içinse eski devlet hastanesine gidiş gelişleri,

         —Yüksek maliyetle oluşturulmuş Cerrahi ve Koroner Yoğun Bakım ünitelerin halen açılmaması sorun olarak halen devam etmektedir.

Bu sorunlara hizmet alımları sonrası mağduriyetler eklenince içinden çıkılamaz bir hal almaktadır.

         Yapılan otomasyon ihalesinin 21b gibi olağanüstü hallerde yapılan bir maddeye dayanarak yapılması, yapılan ihalenin usulsüzlüğünün bir göstergesidir.’ Kamu İhale Yasası’nın 21 B maddesi doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olacağı durumlarda uygulanıyor. Teklif usulü gerçekleştirilen ihalede en az 3 firmadan teklif alınması gerekiyor.’21b koşulları yokken hastane yönetimi nasıl olurda bu maddeye dayanarak ihale yapmaktadır.

         Seçim öncesi birçok kişiyi iş vaadiyle hastanede çalıştırılıp, göstermelik ve şaibeli bir sınavla çoğu kişinin (80–90 civarında) işlerinden edilmesi kabul edilir bir durum değildir.

         Aynı şekilde temizlik ihalesinin bitiminde yıllardır görev yapan temizlik personelinin işten çıkarılması da kabul edilemez.

Bu ve buna benzer birçok uygulama bizlerde kaygı uyandırmaktadır. Batman basınında da haber konusu olan ihalelere hiç kimsenin girmediği hastanenin 12 trilyon borcunun bulunduğu ve idari kadrolarda çalışacak kimsenin bulunmayışı düşündürücüdür.

Çalışan personel bu anlamda karşılarında bir muhatap bulmamaları yaşanan sorunların çözümsüzlüğünü de doğurmaktadır. Böylesi büyük bir hastanenin Batman halkına vereceği sağlık uygulamaları yerine sorunlardan bahseder durumda olmanın sorumluluğu bu hastaneyi büyük söylemlerle açan iktidar vekilleri ve valiliğindir.

Bu konularda çözüm arayışı içinde olması gereken sayın valimizin suskunluğu ve hastane başhekimin hastanede tek yetkili olması bugüne kadar Bölge hastanemizin 1 başhekim ve 2 başhekim yardımcısı tarafından yönetilmesi bir eksiklik iken 1 başhekim yardımcısının da görevden istifa etmesi inisiyatif sorunu doğurmaktadır.

SES Batman şubesi olarak;

Milletvekilleri ve Valiliğin bu sorunları görerek Batman Halkının hak ettiği Sağlık hizmetini daha nitelikli bir halde olması için çaba sarf etmelerini, Çalışanlarının sorunlarının giderilmesi, Hastanedeki usulsüz alımlar için soruşturmanın açılmasını ve işten atılan tüm temizlik-Otomasyon elemanlarının işlerine dönmeleri konusunda sorumlu davranmaya davet ediyoruz.20.04.2009

        

Ses Batman Şube Yönetim Kurulu Adına

                                                                   Deniz TOPKAN

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]