Sağlıksız Hale Getirilen Sağlık Sistemi; Kadrolaşma Politikasının Sonucudur!

Hastanemizde “kariyer” ve “liyakat” ilkeleri gözetilmeden, “nesnel”, “eşit” ve “tarafsız”  değerlendirmeler yapılmaksızın; hali hazırda kadrolu bir başhemşire varken açık bulunan ikinci bir başhemşirelik kadrosuna vekaleten başhemşire ve yardımcı atamaları yapılmıştır. Sendikamız “Söz, Yetki, Karar, Çalışanlara” söyleminden hareketle hastane başhekimliğinden randevu talebinde bulunmak başta olmak üzere çeşitli girişimlerde bulunulmuş, ancak bugüne kadar herhangi bir sonuç alınamamıştır. Biz burada sendikal tarz olarak; Kişisel çıkarları değil kurumsal faydayı gözetmekteyiz. Bu nedenle başta başhemşirelik kadrosunun görevden alınması girişimleri ve buna benzer görevden alma ve yer değişiklikleriyle kamu yararı gözetilmeksizin yapılan kadrolaşmalara karşı tüm demokratik haklarımızı kullanacağımızı bildiriyoruz.

Biz Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Emekçileri, kurumumuzla ilgi olarak;

1.       Keyfi yer değişikliği ve görevden almaların geri çekilmesini, iş barışını bozan bu tür uygulamaların biran önce son bulmasını,

2.       2008 Ekim Kurum İdari Kurulunda alınan kararların hayata geçirilmesini,

3.       Döner sermaye ödemelerinin adil ve kanunda öngörülen en üst seviyeden verilmesini,

4.       09.02.2009 tarihindeki Maliye Bakanlığının hastanelerdeki yemek hizmetleriyle ilgili olarak devlet personel başkanlığına yazmış olduğu yazısına istinaden; şuanda ilimizdeki devlet hastanelerinde sonlandırılan “ücretli yemek” uygulamasının kurumumuzda “ücretsiz yemek” uygulamasına geçilerek sonlandırılmasını,

ACİLEN TALEP EDİYORUZ… 

Öte yandan; Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve diğer üniversitelere de yayılarak devam eden; İş güvenceleri, bilimsel ve demokratik bir üniversite talebi ile ‘Üniversiteleri Terk Etmiyoruz‘ ve ‘Biz Kalıyoruz Yök Gitsin‘ eylemleri gerçekleştiriyor. Eylemlikler YÖK Yürütme Kurulu’nun 26 Kasım 2008 tarihinde almış olduğu ve 2547 sayılı kanunun 50/d maddesine göre istihdam edilen araştırma görevlilerinin doktoralarını tamamladıktan sonra üniversiteleriyle ilişiklerinin kesilmesi öngören kararıyla başlatıldı. Yapılan eylemlerde 50/d’li araştırma görevlilerinin daha güvenceli istihdam sağlayan 33/a maddesine atanması ortak talep olarak dile getiriliyor. Yeni düzenleme ile doktorasını bitiren araştırma görevlileri işsizlikle cezalandırılıyor. İş güvencesinin tüm çalışanların hayatından sökülüp atıldığı bir dönemde, araştırma görevlilerinin de, akademik hayatta iş güvencesiz çalışmanın mağdurları yapılmak istendiği bilinmelidir. Kararla sadece araştırma görevlilerinin değil üniversitelerin de geleceği ipotek altına alınmak istenmektedir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]