İş güvencesi, çalışma ortamlarımızda can güvencesi, gelir ve gelecek güvencesi, ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti için acil servislerde eylemler yaptık.  

BATMAN:

İZMİR

İş güvencesi, Can güvencesi, Gelir güvencesi, mesleki güvence, herhese eşit, ücretsiz sağlık güvencesi için Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi önünde SES İzmir şubesi ve İzmir Tabip Odası  olarak ortak eylem yapılmıştır, hastalar da destek vermiştir.
Açıklamaları SES izmir şubesi adına şube başkanı dr. ergun demir izmir tabib odası adına dr.suat kaptaner, TTBmerkez konseyiadına dr. Feride sSçaklıoğlu ve dr Zeki Gül  açıklama yapmışlardır, eyleme sağlık  sisteminden mağdur olan hastalarda destek vermişler ve yaşadıkları mağduriyeti anlatmışlardır.

İSTANBUL AKSARAY

Yetmiş milyonun sağlığı ve güvenli geleceği için; Cerrahpaşa Tıp fakültesi, İstanbul  Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İ.Ü.Haseki kardiyoloji Enstitüsü Hastanelerinde saat 9.00’da basın açıklamaları, çalışanlara ve halka bildiriler dağıtılarak  konuşmalar yapıldı. İstanbul Tıp Fakültesi’nde saat 9.30’da yaptığımız basın açıklamasına çalışanların, hasta ve hasta yakınlarının yoğun katılımıyla basın açıklaması yapıldı.

İSTANBUL BAKIRKÖY

ACİL EYLEM Çağrısıyla bu gün Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi önünde SES,  İstanbul Tabip Odası Temsilcileriyle  sabah poliklinikler gezilerek iş bırakamaya davet ve çalışanlara bilgi aktırılarak bildiri dağıtıldı. Özellikle hastalar alkışlarla “hastanelerin satılmasına, sağlığın paralı hale getirilmesine tepkilerini gösterdiler. Saat 9.00 da Acil önünde toplanılarak basın açıklaması yapıldı. Ortak basın Açıklamasını Nöroloji Kln.Şefi Doç.Dr Baki Arpacı okudu.

Ayrıca idarenin ACİL EYLEM Çağrılı afişlerin asılmasını engellenmesi de topluca  Başhekimlik binasına yürünerek protesto edilmiştir.

 İSTANBUL ŞİŞLİ
12 Mart 2009 Perşembe günü İstanbul Tabip Odası, SES İstanbul Şubeleri, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası ve Devrimci Sağlık İş olarak 14 Mart Tıp Haftasında sağlık hizmetlerinin ve sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek, başta “Sağlık Hakkı”, İnsani Çalışma Koşulları, Güvenceli İş, Güvenceli Ücret, Meslek ve Gelecek Güvencesi ile taleplerimizi dile getirmek için; 2 saat işe geç başlanmıştır.
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 09:00’da hakla birlikte yaklaşık 350 kişinin katılımıyla basın açıklaması ve hastane bahçesinde yürüyüş yapıldı. 
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 09:30’da halkla birlikte yaklaşık 200 kişinin katılımıyla basın açıklaması yapıldı.
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 10:00’da halkla birlikte yaklaşık 200 kişinin katılımıyla basın açıklaması yapıldı. Basın metnini işyeri temsilcimiz Mihriban Emek Kaşkal okudu. 

 

DİYARBAKIR

12 Mart 2009 Perşembe günü Genel Merkezimizin aldığı karar doğrultusunda sabah 2 saat işe geç gitme eylemselliğine şubemiz ve tabipler odası ile birlikte, Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan üyelerimizle birlikte Akp’nin sağlık politikalarının halka Genel Merkezimizin göndermiş olduğu broşürlerle birlikte sağlıktaki yıkımını anlatarak toplanan kitlemiz ile saat: 09.15’te hastane poliklinikleri önünde basın açıklaması ile birlikte eylemselliğe son verildi.

KOCAELİ:

Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis önünde yapmış olduğumuz basın açıklamasına çeşitli meslek örgütleri, siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin katımlımıyla yapılmıştır. Kocaeli Devlet Hastanesi acil serviste görev yapan 1 doktor 2 hemşire arkadaşımız 11.03.2009  tarihinde hasta ve hasta yakınları tarafından darp edilmişti. Sendika olarak olayı duyar duymaz acilde görev yapan sağlık emeköilerinin yanında olduk. Bu olayı kınamak amacıyla Kocaeli Devlet Hastanesi acil önünde 12 Mart 2009 tarihinde yaptığımız basuın açıklaması öncelikle AKP hükümetinin sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde yürüttüğü sağlıkta yıkım projesi haline geldiğinden sağlığın hak olmaktan çıktığı, paran kadar sağlık hizmeti denildiği bir çerçevede yürütülen sağlık hakkı biz sağlık emekçilerini halkla karşı karşıya getirmiştir. Bunun sonucunda sağlık emekçileri darp edilmiş, sağlıkta yıkımın sorumlusu olarak görülmektedirler. Arkadaşlarımıza yapılan darpı kınıyor, herkese eşit, ücretsiz ulaşılabilir, nitelikli sağlık hakkı için mücaedele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha tekrarlıyoruz. 

MERSİN

SES, TTB ve Dev. Sağlık-İş Genel Merkezlerinin aldığı karar uyarınca 12.03.2009 günü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde işe 2 saat geç başlandı. Hastane bahçesinde saat 08’den itibaren toplanan 200’e yakın sağlık çalışanın sloganları ve yapılan konuşmalarla sağlığın bir hak olmaktan çıkarılıp, paralı hale getirilmesi, çalışanların farklı statülerde çalıştırılmaya devam edilmesi protesto edildi. Sağlık emekçilerinin günden güne daha zor koşullarda çalışmak zorunda bırakıldıklarının, sağlık sistemindeki aksaklıkların sorumlusu olarak çalışanlarla, hizmetten yararlanan halkın karşı karşıya getirilmek istendiğine dikkat çekilen eylemde Herkes için parasız, nitelikli, ulaşılabilir sağlık talebinden vazgeçilmeyeceği vurgulandı.

MUĞLA:

ORDU

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önünde saat 12:30’da üyelerin tam katılımıyla basın açıklaması yapıldı.  “Bayram Gelmiş, Bizim Neyimize” başlıklı açıklamada  “bizim için artık 14 Martlar Tıp Bayramı olarak değil, sorunlarımızı dile getirdiğimiz bir zaman dilimi olarak değerlendirilmektedir. Artık bayram kutlamıyoruz, yok edilen haklarımızı anıyoruz, hatırlatıyoruz.” denilerek, sağlık emekçilerinin sorunları dile getirildi. 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]