“işte bordrom: bu günüme ve geleceğime dair kaygı duyuyorum”

Facebook
Twitter
WhatsApp

18-19-20 Şubat 2009 BORDRO GÖNDERME ETKİNLİĞİ: Temel ücretlerimizin emekliliğimize yansıyacak tarzda insanca yaşanacak düzeye çıkarılması mücadelesi geçmişte olduğu gibi bundan sonra da temel mücadele başlıklarımız arasında yer almaktadır. Sağlık Bakanlığının sağlık emekçilerinin ücretlerinin yüksek olduğu şeklindeki kamuoyunu yanıltan propagandası en yakınlarımız için bile etkili olmaktadır. Bu nedenle 18-19-20 Şubat tarihlerinde “işte bordrom: bu günüme ve geleceğime dair kaygı duyuyorum” cümlesinin altında her ilde çalışanlardan farklı statü ve mesleklerden (4B, 4924, 4-C, vekiller gibi hizmetliden doktora kadar en az birer örnek bordro) kendi bordrolarını bilgisayar ortamında tarayarak Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu üyeleri ile basına elektronik ortamda iletilecektir

Bordro taratma ve e-mail gönderme yönünden sıkıntı olacak yerlerde ise bordrolar fotokopilenerek faks da çekilebileceltir.

Ekte farklı meslek gruplarına göre emekliliğimize yansıyacak bölümleri ile birlikte temel ücretimizi gönderen bordro örnekleri bulunmaktadır.

Eki indirmek için>>>>>

 

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]