Adana Şubemizin vekil ebelerle ilgili yapmış olduğu basın açıklamasıdır.

                                                                             BASINA VE KAMUOYUNA 

İlimizde 160 civarında vekil ebe ve hemşire görev yapmaktadır. 657 sayılı DMY’nın 86. maddesine göre çalıştırılan ve hiçbir özlük hakkı, iş güvencesi bulunmayan vekil ebe ve hemşireler özellikle Aile Hekimliği uygulamasının Adana’da uygulamasına yönelik olarak köle gibi çalıştırılan ve şu anda da “Aile Hekimliği uygulamasında yeri yok” gerekçesi ile işten atılması planlanan 160 ebe ve hemşire.

 Vekil ebe ve hemşireler seslerinin duyulmasını istiyorlar. En ücra köşelerde, ulaşımı çok güç olan uzak sağlık evlerinde 30 aya varan hizmetleri bulunan bu arkadaşlarımızın “ihtiyaç kalmadığı” gerekçesiyle işlerine son verilmesi aslında sağlıkta yıkım politikalarının en önemli sacayaklarından birisi.

 AKP, iktidara geldiğinden bu yana IMF ve Dünya bankası programlarını uygulamış ve insanların daha nitelikli bir sağlık hizmeti almalarını sağlamak yerine sağlığın ticarileşmesini sağlayacak Aile Hekimliği uygulamasını başlatmıştır. Şimdi de vekil ebelik ve hemşirelik statülerinde aylarca köle gibi çalıştırdığı sağlıkçıları hiç düşünmeden kapı önüne koymaya çalışmaktadır.

 Vekil ebe ve hemşireler bu duruma sessiz kalmayacaklardır. Daha önce Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından kadroya alınma sözü verilen, bu söze güvenerek aylarca köle gibi çalıştırılmaya, meslektaşlarının aldığı maaşın 2/3’ünü almaya, döner sermaye almamaya ses çıkarmayan hukukla bu haklarını alan vekiller verilen sözün tutulmaması nedeniyle bundan sonra haklarını arama konusunda hukuksal ve fiili – meşru tüm yollara başvuracaklardır. 26 Şubat’ta Adana’ya gelmesi beklenen Sağlık Bakanı ile görüşmek için de ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışacaklardır.

 Biz SES olarak vekillik statüsünün bir an önce kaldırılması ve Adana’da 160, Türkiye genelinde 3.500 civarında olduğu bilinen vekil ebe ve hemşirelerin bir an önce kadroya alınmaları, iş güvenceli bir çalışma ortamının yaratılması, çalışanlar arasındaki statü farklılıklarının kaldırılması, eşit işe eşit ücret ve insanca yaşanacak bir ücret  uygulamasının bir an önce başlatılması gerektiğine inanıyoruz. 

 Bizler; vekil ebe ve hemşirelerin bu haklı mücadelesinin sonuna dek arkasında olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyor ve Sağlık Bakanlığı’nın haksız uygulamasına karşı yapılan bu eylemin tüm Türkiye’ye duyurulması için basın emekçisi arkadaşlarımızın bizlere destek olacağına inanıyoruz. 22.02.2009

                                                                                              Dr. Mehmet ANTMEN

                                                                                                   ŞUBE BAŞKANI

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]