Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne Çağrı

Facebook
Twitter
WhatsApp

BASINA VE KAMUOYUNA                                                          19 Şubat 2009

 Sendikamızın İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı yazışma ve görüşmelerde; Ankara İlindeki sağlık çalışanlarının sorunları, çalışma koşulları gibi konularda bilgi aktarımı yapılarak sorunların çözümü için talepte bulunulmuştur.  Ancak İl Sağlık Müdürlüğü geçen sürede sorunları çözmek yerine, uygulamalarında ısrar etmiş dolayısıyla çalışanların sıkıntıları katmerleşmiş, çalışma moral motivasyonları düşmüş ve mesleklerine yabancılaşma riskiyle karşı karşıya bırakılmışlardır.

Özellikle sağlık ocaklarında görev yapan sağlık çalışanları, her defasında son olduğunu düşündükleri geçici görevlendirmelerin artık süreklileştiğini anladıklarından İl Sağlık Müdürlüğüne karşı bir güven sorunu yaşamaktadırlar. 28.01.2009 tarih ve 6733 sayılı Valilik Oluru ile alınan geçici görevlendirmeler yazısı da bardağı taşıran son damla olmuştur. Çünkü bir gecede, aniden ve istek dışı yapılan görevlendirme; göreve gideni üzdüğü gibi, ayrıldığı işyerinin çalışma ilişkilerini de bozmaktadır.

Geçici görevlendirme yazısı öylesine abartılmıştır ki, zaten çalışan sayısı yetersiz olan sağlık ocakları işlevsiz hale getirilmekte, koruyucu hekimlik hizmetleri aksamakta ve geride kalan çalışanlar iki katı performansla görevlerini yerine getirmeye çabalamaktadırlar.

 Mevcut görevlendirme yazısında; “İlimiz Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Yoğun Bakım ve Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitelerinde görev yapan ebe ve hemşire sayısının yetersizliğinden dolayı, sağlık hizmetlerinin çağdaş insan kaynakları yönetimi ile eğitim ve araştırma hastanelerinde etkin, verimli ve sürekli bir şekilde sunulabilmesi için personel görevlendirilmesi planlanmaktadır” denilerek geçici görevlendirmeler yapılmaktadır. Bahsi geçen üniteler, en spesifik bölümler olup, tecrübeli elemanlarla hizmet verilmesi gerekmektedir. Geçici sağlık personelini en hassas bölümlerde çalıştırmayı süreklileştiren İl Sağlık Müdürlüğüne 2008 yılının Ağustos Ayında bebek ölümleri skandalıyla gündeme gelen Zekai Tahir Burak Hastanesi olayını hatırlatmak gereklidir. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı’nın Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne ilişkin hazırladığı raporda; tecrübeli ve yetkin olmayan elemanlarla hizmetin yürütülmesi ölümlerin yaşanmasının sebeplerinden biridir, tespiti yapılmıştır. Rapora göre hastane yönetiminin bebek ölümlerinde ihmali söz konusudur. Ancak bugüne kadar İl Sağlık Müdürlüğü, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi Başhekimi Dr.Leyla Mollamahmutoğlu’na soruşturma izni vermemiştir. Bu yaklaşımla Sağlık Bakanlığı İnceleme Raporu görmezden gelinmiştir. Bu tutum aynı zamanda Sağlık Bakanlığını görmezlikten gelmektir.

 İl Sağlık Müdürlüğü’nün personel rejimi bu uygulamalarla başarısızlığını ortaya koymaktadır. Yıllık olarak planlanması gereken personel hareketliliği, personelin isteği, tecrübesi, çalışma yılı gibi kriterlere göre değil, politik anlayışlara, hangi sendikaya üye olunduğuna vs gibi kıstaslara göre yapılmaktadır. İl içi yer değiştirmeler, birimlerin personel ihtiyacına göre değil yönetimdeki siyasi anlayışın politik kaygılarına göre şekillenebilmektedir. Dolayısıyla sendikamız üyelerinin özellikle tayinleri istek dışı yapılmakta, yer yer sendikamızdan istifa tehdidiyle atama vaadinde bulunulmaktadır.
Yine geçici görevlendirmelerde de naklen atamalarda olduğu gibi torpil mekanizması işlemekte geçici görevi çıkan bazı personel bir yolunu bularak geçici görevlendirmesini iptal ettirirken, bir yolunu bulamayanlar ise geçici göreve gitmek zorunda bırakılarak adam kayırma ve kadrolaşma mantığı ile sağlık çalışanları arasında çalışma barışı bozulmakta eşitlik ve adalet duygusu köreltilmektedir.

 Geçici görevlendirmeler ile personel ihtiyacı karşılanan kurumlar tayin dönemlerinde kapalı gösterilmekte, bu birimlere tayin isteyenlerin yer değiştirme hakkı fiilen ortadan kaldırılmaktadır. Geçiçi görevlendirmeler göstermektedir ki, personel açığı vardır ve acilen giderilmelidir. Bu nedenle ihtiyaç analizi gerçekçi yapılmalı ve atamalarda gönüllük ve adaletli tutum esas alınmalıdır.

             Sağlık Müdürlüğü kentin sağlık politikalarına ilişkin düzenlemeler yapmak, buna uygun personel rejimini uygulamak ve gerekli ihtiyaçların karşılanmasına dönük çalışmalar yürütmek yerine sık sık taşınarak Ankara halkının ve Ankara’daki sağlık çalışanlarının sorunlarını da çözmekten bir hayli uzaklaşmıştır. Ankara Sağlık Müdürlüğü kentin merkezinde ve tüm ilçelere eşit uzaklıkta olması gerekirken, Ostim yolu üzerinde personelin üst üste ve kötü koşullarda çalıştığı, sabah gelenleri sokak köpeklerinin kovaladığı, akşam gidenlerin kornolarla taciz edildiği ve karşıdan karşıya geçmenin hayati tehlikesinin olması da cabası.

 Sonuç olarak; geçici görevlendirmeler, hukuka, çalışma ilişkilerine, özlük haklarının kullanımına uymadığı gibi sağlığın planlı programlı ve nitelikli sunulmasına aykırı olduğu gibi sağlık hizmetinin planlanmasında önemli bir yeri olması gereken sağlık müdürlüğü çalışanları da mutsuz bir şekilde görevlerini yürütmektedirler. Geçici görevlendirme ve ostim de iç içe geçmiş şube müdürlükleri ile metropol kentine sağlık hizmeti sunmayı ilke edinen başta İl Sağlık Müdürü olmak üzere, sorumlu İl Sağlık Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri görevlerinden derhal el çektirilmelidir. Yapılan geçici görevlendirmeler de hemen geri alınmalıdır.

 Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

 

 SES ANKARA ŞUBE YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]