Yemek Ücretlerimiz ve Meryem Özsöğüt İle İlgili Basın Toplantısı

Facebook
Twitter
WhatsApp

BASINA VE KAMUOYUNA
Sağlık ve Sosyal Hizmet işkolunda hak gaspının yaşanmadığı, çalışanların veya hizmet alanların aleyhine bir uygulamanın gündeme getirilmediği gün olmuyor.

İMF’ nin niyet paketlerinde de sağlık harcamalarının kısılması dayatması ilk sırada yer alıyor. Hükümet durumdan kendine vazife çıkarıyor ve bu konudaki kısıtlamalarını da emekçilerden yapıyor. Pervasızlık o kadar arttırıldı ki iş kolumuzdaki yataklı tedavi kurumlarında ve SHÇEK kurumlarının bazılarında öğlen yemekleri için çalışanlardan katkı payı istenmektedir.

Bugüne kadar Sağlık Bakanlığı, Üniversite hastaneleri, SHÇEK ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı yataklı tedavi kurumlarında çalışanlardan yemek ücreti alınmaz iken Maliye Bakanlığının yayınlanan yazısı ile bazı birimlerde ücret alma uygulaması başlatılmış, hatta geriye dönük ödeme dahi istenmiştir. Sağlık Bakanlığı yemek ücretine karşı olduğunu söylemesine rağmen, sanki ayrı partilerin bakanıymışlar gibi yazıyı geri çektirememiştir. Oysa biliniyor ki hem hastanelerde, hem de yatılı SHÇEK kurumlarında çalışanlar dönüşümlü yemek yemekte ve kurumdan ayrılamamaktadır.

Sendikamız bugüne kadar konu ile ilgili birçok girişimde bulunmasına, imza toplayarak Maliye Bakanlığı’na iletmesine, tek tek illerde çeşitli hastanelerde yemekhane eylemleri yapılmasına karşın bu sorun çözülmemiştir. Bu nedenle sendikamız 20–21–22 Ocak tarihlerinde yemek boykotu, basın açıklamaları ve yürüyüşlerin ülke çapında yapılması için karar almış ve bu karar örgütümüzce yerine getirilmiştir. Sorunun çözülmemesi durumunda eylemlerimiz farklılaşarak sürecektir.

Yine sağlık alanındaki acil taleplerimize yönelik imza kampanyamız sürmektedir. TTB ile birlikte yürüttüğümüz imza kampanyasında topladığımız imzalar yine TTB ile birlikte eylemli bir şekilde Başbakanlığa iletilecektir.

Sendikamız alanımızdaki sorunlara karşı mücadele ederken, özellikle Sağlık Bakanlığı da sendikamıza karşı yönelimlerini ağırlaştırmaktadır.

Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Doğumevi Hastanesinde bebek ölümlerini açığa çıkardığımız dönemde Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Genel Başkanımız memuriyetten çıkarılmıştı ve o dönem bu durumu basın ile paylaşmıştık.

Şimdi de yemeklerin ücretlendirilmesine, Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısına, alanımızda uygulanan özelleştirmeci-piyasacı uygulamalara karşı sağlıkta örgütlü emek ve meslek örgütleri ile de ortaklaştığımız, tüm illerde yemek eylemleri yaptığımız bir dönemde MYK üyemiz Meryem ÖZSÖĞÜT, yargıda davası sonuçlanmamış olmasına rağmen 21.01.2009 tarihinde toplanan Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından alınan siyasi kararla memuriyetten çıkarılmıştır. Sendikamız bu konuyu da yargıya taşıyacaktır.

Profesyonel olarak MYK üyeliği yapan ve bu nedenle Ankara’da ikamet etmesi gereken genel Eğitim Sekreterimiz Ümit DOĞAN’ın hemşire olan eşinin Ankara’ya tayini ise tamamen politik nedenlerle yapılmamaktadır. Bu konuda yapılan başvuruda Sağlık Bakanı Müsteşarı tarafından söz verilmiş olmasına rağmen tayin işleminin yapılmamasını başka türlü yorumlamamız mümkün değildir.

 

 

Sendikamızın tarihi çok çeşitli baskı ve sindirme yöntemlerinin örnekleri ile doludur. Ancak hiçbiri bizi engelleyememiştir. Sendikamız; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada kararlılıkla ekonomik, özlük, demokratik haklarımız ile halkın sağlık ve sosyal güvenlik hakkına ilişkin mücadeleyi sürdürecektir.

 

Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve SHCEK’ten sorumlu bakanlıklar başta olmak üzere AKP iktidarına bir kez daha sesleniyoruz.

  • Yataklı tedavi kurumlarında yemeklerin ücretlendirilmesine ilişkin genelgenizi geri çekin
  • TBMM alt komisyonunda bulunan Kamu hastane birlikleri yasa tasarısı başta olmak üzere piyasacı uygulamalardan vazgeçin
  • Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin iş güvenceli istihdam, insanca yaşanacak temel ücret taleplerini karşılayın
  • Kadrolaşmaya son verin ve bilimsel yöntemlerle, liyakate dayalı idareciler atayın
  • Hukuk dışı ve baskıcı politikalarınızdan vazgeçin, çünkü biz haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

 

Bu taleplerimizin karşılanması için önümüzdeki günlerde illerde SES, TTB ve Dev Sağlık-İş tarafından toplanan imzaları başbakanlığa götüreceğiz. Taleplerimizin karşılanmaması noktasında iş yerlerinden başlayarak mücadelemizi daha da yükseltecek, emek ve meslek örgütleri başta olmak üzere ortaklaştırıp halkı da içine katacak tarzda toplumsallaştıracağız. Üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan imtina etmeyeceğiz. 23.01.2009

 

 

 

  MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]